Merken in Domeinnamen: wie heeft recht op de domeinnaam?

Wanneer mag je een merk of een handelsnaam van een ander in je domeinnaam gebruiken?

Vaak is dat een inbreuk op het merk of op de handelsnaam van die ander, maar soms kan het toch wel.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn?

Het Europees Parlement nam een nieuwe tekst voor de Auteursrechtrichtlijn aan. De teksten over de link tax en het uploadfilter zijn daardoor ook gewijzigd.

Opdrachtgever aansprakelijk voor content?

Als een opdrachtgever aan een opdrachtnemer content aanlevert om te verwerken, maar die content blijkt later onrechtmatig te zijn, wie is dan aansprakelijk voor de schade?

Auteursrecht kopen, wat kost dat?

Auteursrecht (ver)kopen? Er is een verschil tussen een licentie en overdracht van het auteursrecht. Dat heeft allemaal een verschillende waarde. Elke maker mag zelf de prijs bepalen.

Contractenmanagement: nooit meer te lang vast aan een contract

Contractenmanagement zorgt ervoor dat je niet onverwacht aan een contract vastzit zonder dat je dat wil. Maar dan moet je het we goed regelen. Daarom geef ik je een paar handige, korte tips om je contracten goed te beheren.

Conversiekiller: aanvinken akkoord op algemene voorwaarden

Een vakje laten aanvinken om akkoord te gaan met algemene voorwaarden is een conversiekiller en kan je dus veel geld kosten. Je loopt er verkopen en opdrachten door mis. Het is bovendien niet nodig. Je moet algemene voorwaarden van toepassing verklaren en ter hand stellen en je moet kunnen aantonen dat je dat gedaan hebt. That’s it!

Mag Adverteerder content van Influencer hergebruiken?

Adverteerders willen graag de content die influencers voor ze gemaakt hebben zelf ook gebruiken. Maar mogen ze dat wel doen? Adverteerder en Influencer zouden hier afspraken over moeten maken.

Artikel 13 en het Uploadfilter, wat is het probleem?

Welke gevolgen heeft artikel 13 van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn. Is het een uploadfilter?

Welke afspraken moet je maken bij samenwerkingen?

Samenwerken kan heel leuk zijn en het kan je verder brengen. ‘Two know more than one, three know more than two‘, zei een docent Engels van mij vroeger altijd. Ofwel: werk samen. De basis moet bij een samenwerking natuurlijk wel goed zijn. Maar net zoals bij een huwelijk: de ruzies en scheiding voorzie je nog […]

Auteursrecht en Portretrecht, wat is het verschil?

Wat is het verschil tussen auteursrecht en portretrecht en hoe kunnen ze elkaar in de weg zitten? Kan de Dalí Foundation verbieden dat de maskers gebruikt worden in Netflix-serie La casa de papel?