Marketing

Marketing, reclame en sales zijn voor alle bedrijven belangrijk. Hoe kom je anders immers aan klanten? We kennen in Nederland een grote ondernemersvrijheid. Dat is fijn, maar betekent ook een grote verantwoordelijkheid. Om te voorkomen dat consumenten misleid worden, zijn er wel een hoop regels aan verbonden.

Zo moet je, kort gezegd, wel eerlijk zijn over je producten, diensten en je bedrijf. Dat staat zo in het Burgerlijk Wetboek, maar is ook nog eens via zelfregulering geregeld in de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de meer specifieke reclamecodes.