Auteursrecht

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht ken je misschien ook onder de Engelse term copyright. Auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hier zijn enkele uitzonderingen op mogelijk, zoals het citaatrecht en de thuiskopie.

Auteursrecht

Wil je alles weten over het auteursrecht? We hebben er een online cursus over ontwikkeld, met video’s, artikelen en voorbeelden.

 95,00 excl. BTW

Volg de online cursus Praktisch Auteursrecht


Hoe krijg ik auteursrecht?

Auteursrecht rust op alles dat voldoende origineel is. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, video’s, muziek, teksten, grafische vormgeving, illustraties en beeldhouwwerken. Alleen wanneer iets te eenvoudig is, zoals zinnen die we dagelijks uitspreken of iets dat iedereen wel kan verzinnen, daar rust geen auteursrecht op.

Je hoeft het verder niet in te schrijven, je krijgt het vanzelf.

Tot 70 jaar na de dood van de maker

Het auteursrecht duurt tot 70 jaar na de dood van de maker. Daarna komt het auteursrecht te vervallen en mag iedereen bijna alles met dat werk doen wat ze maar willen. Van makers die in 1945 overleden, kwam het auteursrecht op 1 januari 2016 te vervallen.

Openbaar maken en verveelvoudigen

Als je het auteursrecht op een werk hebt, dan mag je het openbaar maken en verveelvoudigen en mag je anderen juist verbieden dat te doen. Jij bent de persoon die beslist wat er met het werk gedaan mag worden. Als anderen het mogen gebruiken, geef je ze een licentie waarin je duidelijk uitlegt wat ze wel en wat ze niet met jouw werk mogen doen.

Uitzonderingen

Natuurlijk bestaan er uitzonderingen op bovenstaande regel. Denk aan het embedden. Dat is volgens de rechter geen nieuwe openbaarmaking en is daarom wel toegestaan, mits je embed uit legale bron. Daarnaast mag je altijd kleine stukjes overnemen als dat nodig is. Dat heet een citaat. Daarnaast mag je voor eigen gebruik downloaden (thuiskopie) of namaken en kopiëren (privé kopie). Ook zijn er speciale uitzonderingen voor de pers en voor het onderwijs en bibliotheken.

 95,00 excl. BTW

Volg de online cursus Praktisch Auteursrecht


Ik ben gebruiker van beeld en tekst

Maak je graag gebruik van beelden en teksten die je niet zelf gemaakt hebt? Meestal heb je dan toestemming nodig van de maker om dat werk te gebruiken. Alleen de maker mag namelijk bepalen of een werk openbaar gemaakt of verveelvoudigd mag worden. Dat geldt zelfs als je het werk iets wijzigt of het werk gebruikt in een nieuw werk van jezelf. Maar er bestaan ook uitzonderingen zoals het citaatrecht en de parodie. Volg onderstaande infographic om te weten of je op de goede weg zit.
Auteursrecht infographic voor beeldgebruik

Inbreuk

Heb je last van een copycats? Maakt iemand inbreuk op jouw recht? Gebruik dan de sommatiebrief bij een inbreuk op auteursrecht.

Blogs

Wil je meer leren en lezen over het auteursrecht? We schrijven er regelmatig over.
Lees de blogs over auteursrecht.

Meer weten over Auteursrecht?

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Neem dan contact op.

 95,00 excl. BTW

Volg de online cursus Praktisch Auteursrecht