Smaad, belediging en eer en goede naam: wat mogen we over anderen zeggen?

Dinsdag vertelde ik bij MeerRadio tijdens Sophie Volgt over wat we nog over anderen mogen zeggen, online. Wat is nog vrijheid van meningsuiting en wanneer is het een aantasting van de eer en goede naam? Ook: wanneer wordt zoiets nu smaad en is het strafbaar en wanneer blijft het een civiel geschil (tussen burgers). Eer en goede naam Het recht op eer en goede naam is een grondrecht. Het is onderdeel van het recht op een privéleven (privacy). Dit is onder meer opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 8). Wil je in een civiele zaak een beroep doen op dit recht, dan doe je een beroep op ‘onrechtmatige daad’. De ander heeft dan een onrechtmatige uitlating over jou gedaan, waardoor je in je eer en goede naam bent aangetast. De aantasting van de eer en goede naam komt ook terug als grens voor de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Of een uiting onrechtmatig is en de eer en goede naam aantast of dat het valt onder de vrijheid van meningsuiting, moet bepaald worden door een belangenafweging te maken. De afweging tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op eer en goede naam. […]
.

Verwerkersovereenkomst AVG: Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De verwerkersovereenkomst is eigenlijk geen nieuwe verplichting. Onder de voorganger van de AVG, de Wbp, was een bewerkersovereenkomst al verplicht. Nu er meer aandacht is voor privacy en ook de Autoriteit Persoonsgegevens meer van zich laat horen en groter is geworden, is er ook meer aandacht voor de verwerkersovereenkomst. Maar wie is er verantwoordelijk voor die overeenkomst? Ofwel: wie kan de boete verwachten als er geen verwerkersovereenkomst is? Alleen verwerkers die zich aan de AVG houden Een verwerkersverantwoordelijke mag alleen verwerkers inschakelen die aan de AVG voldoen en ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ treffen. Wil een verwerker dus geen verwerkersovereenkomst sluiten terwijl dat wel verplicht is, dan voldoen ze niet aan de AVG en kun je eigenlijk de dienst van die verwerker niet meer afnemen. Je zou in zo’n geval kunnen zeggen dat je in feite als verwerkersverantwoordelijke verantwoordelijk bent voor de verwerkersovereenkomst. AVG wijst niemand aan Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) was al een bewerkersovereenkomst nodig in veel gevallen. Dat was een wat meer uitgeklede, eenvoudigere versie van wat nu een verwerkersovereenkomst moet zijn. Onder de Wbp was de verwerkersverantwoordelijke (toen nog verwerker genoemd) verantwoordelijk voor die overeenkomst. De AVG wijst geen enkele partij specifiek aan. Het is […]
.

Webwinkelrecht: het verkeerde product geleverd, wat nu?

Radar belde me om een vraag te beantwoorden. Een mevrouw had voor haar man heel specifieke boxershorts, met pijpjes en zwarte rand, voor haar man besteld. De webwinkel wilde de boxers niet terugnemen, “vanwege hygiënische redenen”, omdat de verpakking al geopend was. Niet helemaal onlogisch gedacht, maar wat zijn werkelijk de regels als het verkeerde product is geleverd? Conformiteit Eigenlijk is het heel simpel: een consument moet het product geleverd krijgen dat hij/zij besteld heeft. Klopt het product niet, dan moet de consument dat natuurlijk wel tijdig melden, maar vooral moet de webwinkel het product gratis omruilen. Het product is anders niet conform de verwachtingen, dus moet het wel omgeruild worden. Geld terug mag de consument pas eisen wanneer het product niet omgeruild kan worden, omdat dat wat besteld is niet leverbaar is. Mag het product uitgepakt worden? Als het nodig is om een product uit te pakken om te zien of het wel het juiste product is of de consument komt er simpelweg na het uitpakken pas goed achter, dan doet het er niet meer toe dat het is uitgepakt. Het was immers het verkeerde product. Alleen als je van buitenaf al kunt zien of het product het juiste […]
.

Mag je foto’s maken van TV opnames?

Foto’s maken van TV-opnames, ook als dat gewoon op de openbare weg plaatsvindt, wordt vaak verboden. Misschien niet per se gek, want je wil natuurlijk niet dat er teveel lekt en daardoor niemand nog naar de uitzending zelf kijkt. Maar hoe ver kunnen ze gaan met zo’n verbod? Locatie is belangrijk: openbaar, afgezet of binnen? Op de openbare weg mag je gewoon filmen en fotograferen. Niemand die je dat zou kunnen verbieden. Behalve via een APV misschien, waarin bijvoorbeeld wordt bepaald dat je niet mag bespieden. Zie je dat er straatinterviews worden gehouden? Filmen is geen probleem! Is het een afgezet gebied, een festivalterrein of ergens binnen, dan kunnen er huisregels gelden. Als in die huisregels staat dat je er niet mag fotograferen, dan heb je je daar aan te houden. Ben je ergens binnen, dan geldt naast de huisregels ook dat je niet heimelijk mag filmen of fotograferen. Heimelijk kun je zien als ‘geheim’, onzichtbaar. Loop je er met een grote camera rond, dan is het niet meer heimelijk. Om te voorkomen dat er met bewakingscamera’s heimelijk wordt gefilmd, wordt bij de ingang meestal een bordje opgehangen. Lees ook: Mag de politie wel eisen dat foto’s gewist worden? Fotograferen […]
.

Auteursrecht: wie beslist over interieurfotografie?

Interieurfotografie daar kun je een levendig instagram account mee vullen. Dan zijn er natuurlijk nog de interieurblogs en tijdschriften die daar ook graag een graantje van meepikken en aan de bewoners vragen of ze daar voor hun eigen kanaal mogen komen fotograferen. Zij huren vervolgens weer een fotograaf in. Bewoner – fotograaf – tijdschrift, wie mag wat doen met de foto’s? Wie heeft auteursrecht op de interieurfoto’s? Regelmatig krijgen we van interieurbloggers en instagrammers de vraag van wie nou de interieurfoto’s zijn. De bewoner is immers de stylist en heeft het hele interieurplan gemaakt en daar de creativiteit in gestopt. De bewoner is dus de auteursrechthebbende van het gestylde interieur. De fotograaf kiest echter ook een standpunt, belichting, uitsnede en wat al niet meer. In het maken van de foto zelf, zit dus ook weer veel creativiteit. De fotograaf heeft dus een auteursrecht op de foto, terwijl er ook auteursrecht kan rusten op dat wat op de foto is gezet. Een foto is een verveelvoudiging, dus terwijl de fotograaf een eigen werk maakt, wordt daarmee mogelijk ook inbreuk gemaakt op een ander werk. Tenzij daarover afspraken zijn gemaakt, waardoor het geen inbreuk meer is. De opdrachtgever van de fotograaf, zoals […]
.

Zijn do-follow links verplicht bij samenwerkingen en advertenties?

Do-follow links zijn belangrijke links voor adverteerders of samenwerkingpartners om hoger in Google te komen. Ze varen mee op de autoriteit van de website die de do-follow link plaatst. Veel adverteerders eisen zo’n link. Tegelijkertijd gaan de geruchten dat Google je website negatief indexeert als ze merken dat het een do-follow link is waar voor betaald werd. Dan heb je ook nog de Reclamecode die eist dat elke advertentie duidelijk herkenbaar is. What to do? Do-follow is nodig voor SEO en linkbuilding Kom maar door met die linkjes! Ik wil graag een do-follow link naar mijn website, in elk geval als het van grote websites komt met veel autoriteit in dezelfde branche of een aanverwante branche. Dan krijg ik namelijk wat mee van de autoriteit van die website en dat is goed voor de SEO van mijn website. Ze geven link juice weg. No-follow links helpen me helaas niet voor mijn SEO en de linkbuilding in die zin. Maar ach, mijn naam wordt genoemd en mensen kunnen doorklikken, dus waardeloos is het zeker niet! Bovendien is het eigenlijk wel goed voor een meer natuurlijk linkprofiel. Google hecht waarde aan natuurlijke linkprofielen. Als je alleen maar do-follow links zou ontvangen, denkt […]
.

Vrijheid van meningsuiting om via reclamebord zwart te maken

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Net als de eer en goede naam overigens. Beide grondrechten, die met elkaar kunnen botsen. Daarom krijg ik vaak, terecht, de vraag of en wat iemand eventueel over een ander persoon of bedrijf op social media zou mogen zetten. Mag je online zeggen dat iemand nog niet betaald heeft, bijvoorbeeld? Mag je iemand een oplichter noemen? Via borden langs de weg mocht een opdrachtnemer in elk geval wel melden dat een (deel van de) factuur nog niet betaald was. Deed mij denken aan de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Als het maar feitelijk juist is Mag je iemand zwart maken op social media of door een bord langs de weg te plaatsen? Zoals de voorzieningenrechter in de billboardzaak terecht opmerkt, heb je een beroep op vrijheid van meningsuiting juist pas nodig als het een mening is die een ander niet aanstaat of wanneer de uiting kan schrijnen. De uiting was feitelijk juist en mocht daarom toch op die borden geplaatst worden. Billboards voor wanbetalers In de billboardzaak ging het om een veranda die deels door opdrachtnemer en deels door anderen was gebouwd. Er was onenigheid ontstaan of er nog een bedrag betaald […]
.

Auteursrecht: Instagram test reposten

Reposten op Instagram is een goede manier om leuke content te kunnen delen en meer volgers te krijgen. Dat wordt bijvoorbeeld ook aangeraden in Instaproof. Tot nu toe kon dat alleen met een externe app, zoals Repost of door een screenshot te maken. Dat mag echter niet zonder toestemming van de maker. Daar komt mogelijk verandering in. Instagram test reposten Instagram is een functie aan het testen, waarmee reposten binnen Instagram mogelijk wordt, las ik bij Bright. Al lees ik bij The Verge dat Instagram zelf het ontkent en dat de screenshots die ze gezien hebben duidelijk maken dat het duidelijk nog in de beginfase van het ontwerp zit. The Verge verwacht dat, als de deelfunctie er werkelijk komt, deze eerst en misschien wel alleen beschikbaar zal worden voor bedrijven. Als het delen mét automatische mention is, zoals dat nu het geval is wanneer je een post deelt in stories, ben ik daar wel een voorstander van. Niet elke maker is echter te spreken over de juridische gevolgen ervan. De oprichters van Instagram waren altijd tegen reposten, omdat het niet authentiek is. Zij hebben echter op dinsdag 25 september 2018 ontslag genomen bij Facebook, dat de huidige eigenaar is van […]
.

Wanneer is een overeenkomst rechtsgeldig?

Wanneer is een overeenkomst rechtsgeldig? Of anders gesteld: Wanneer ben je gebonden aan een contract? Het is eigenlijk heel eenvoudig en gaat terug naar de basis van het overeenkomstenrecht: aanbod en aanvaarding. 3 zaken om op te letten Bij overeenkomsten en contracten zijn voor drie zaken belangrijk om op te letten: Is duidelijk wat er is afgesproken? Kun je de afspraken bewijzen? Heb je geen verboden afspraken gemaakt (met consumenten)? Alle wijzen van afspraken maken zijn rechtsgeldig In de basis zijn alle soorten overeenkomsten rechtsgeldig. Of je deze nu mondeling hebt gemaakt, afspraken hebt gemaakt via WhatsApp of een contract hebt opgesteld en dat hebt laten ondertekenen. De manier waarop je een overeenkomst sluit, maakt dus niet uit voor de rechtsgeldigheid ervan. Wat ben je overeengekomen? Het lijkt heel simpel. Je zet je afspraken gewoon op papier (of in de app of op het bierviltje, whatever). Toch blijkt dat vaak veel lastiger te zijn dan je denkt. Zo bespreek ik regelmatig contracten met klanten. De contracten hebben ze dan zelf geschreven of heeft de andere partij geschreven waarmee ze samenwerken. Wij worden ingeschakeld op het moment dat er iets mis is gegaan of de ene of ander partij van het […]
.

Goed, snel of goedkoop: de juridische consequenties

Goed, snel of goedkoop, je mag er twee kiezen. Alledrie tegelijk is nagenoeg onmogelijk. Dat geldt voor elke branche. Het heeft ook consequenties voor wat je, in juridische zin, van een product of dienst mag verwachten. Prijs zegt iets over redelijke verwachtingen Nee, de prijs maakt een product niet opeens goed. Soms betaal je eenvoudigweg voor het merk of is een product duurder vanwege de schaarste op de markt. Toch speelt de prijs wel een rol in wat je van een product of dienst mag verwachten. Voorbeeld: consumentenrecht In het consumentenrecht kennen we de zogenaamde conformiteit. Ook wel wettelijke garantie genoemd. Een product moet conform de redelijke verwachtingen van de consument zijn. Dat geldt ook voor de levensduur van een product en daarom ook voor de vraag in hoeverre een product gratis gerepareerd moet worden wanneer het stuk is gegaan. Neem bijvoorbeeld het verschil tussen een Indesit of Candy wasmachine en een Miele wasmachine. Je kunt wel drie keer een Indesit of Candy kopen voor de prijs van een Miele. Je mag daarom van een Miele ook verwachten dat deze veel langer meegaat dan een Indesit. Een Miele zou de 10 jaar toch wel moeten halen, terwijl je van een […]
.