Mag je bestaande klanten mailen?

Mag je klanten op de mailinglist zetten en ze een nieuwsbrief sturen? Ja, ook na de AVG mag dat nog. Maar alleen als de mails voldoende verband houden met wat de klanten gekocht hebben én je moet vooraf het recht van verzet hebben geboden. Schrijven ze zich uit, dan moet je de gegevens uit de lijst verwijderen. Wie zijn je klanten? Klanten mag je ongevraagd mailen. Het is dan geen spam. Maar wanneer mag je iemand een klant noemen? In elk geval wanneer iemand iets gekocht heeft en dus een bedrag heeft betaald om een dienst of product af te nemen. Iemand die iets gratis gedownload heeft, is volgens de Autoriteit Consument en Markt geen klant. Kun je een boompje over opzetten, denk ik, maar goed. In elk geval zijn mensen die alleen nog een offerte hebben opgevraagd geen klanten en mag je hen dus niet op deze e-maillijst zetten en niet ongevraagd mailen. Recht van verzet Je mag klanten niet helemaal ongevraagd mailen. Ze moeten daar vooraf van op de hoogte zijn gebracht. Je moet ze namelijk, voor je het e-mailadres krijgt, het recht van verzet hebben geboden. “mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk […]
.

Vertrouwen is goed, een contract is beter

De basis voor een goede samenwerking of voor het leuk en goed kunnen werken voor een opdrachtgever is vertrouwen. Je gevoel over de samenwerking of de opdracht moet goed zijn. Is dat er niet, ga het dan niet aan. Maar het vertrouwen is niet goed genoeg. Misverstanden en verschillende verwachten gooien roet in het eten. We kunnen elkaar toch vertrouwen? “We kunnen elkaar toch vertrouwen?” Dat is juist de zin die je moet wantrouwen. Het is de zin die mensen uitspreken, wanneer je ze niet kunt vertrouwen of wanneer ze nog niet alles af willen spreken. Hoe weet je dan hoe je zaken af moet handelen later? Als je elkaar nu kunt vertrouwen, kun je die afpsraken ook nu wel op papier vastleggen. Vastleggen is dan immers niet zo risicovol, omdat je elkaar kunt vertrouwen. Als de ander niet wil tekenen, bedoelde hij/zijn daarmee dan te zeggen zich niet aan de afspraken te zullen houden? Als je er nu al niet uitkomt Vaak wordt als excuus gebruikt om geen overeenkomst te sluiten, dat niet alles nu al afgesproken kan worden. Dat zaken eerst nog uitgezocht moeten worden, eerst gekeken moet worden hoe de zaken zullen lopen en wat al niet […]
.

Auteursrecht op foto gemaakt met telefoon

Ja, je hebt ook auteursrecht op een foto die je met je telefoon maakt. Eigenlijk wisten we dat natuurlijk al, maar nu heeft een rechter dat bevestigd. Het gaat om de creatieve keuzes, niet om de apparatuur die je gebruikt om de foto te maken. Rechtszaak Een mevrouw maakte tijdens de musical The Bodyguard een foto met haar mobiele telefoon. De foto is toegestuurd aan een moeder en dochter, waarvan de dochter kennelijk op die foto staat. De fotografe beeft gevraagd om twee toegangskaartjes voor de musical in ruil voor deze foto. De foto werd doorgestuurd naar huis-aan-huis krant ‘Almere Deze Week’ om te plaatsen bij een interview, dat zowel online als in de gedrukte versie verscheen. Hiervan is de fotografe wel op de hoogte gesteld. Naamsvermelding ontbrak bij de publicatie. De hobbyfotografe schreef daarom Rodi Media aan, het bedrijf dat de website en de huis-aan-huis krant exploiteert. Ze eiste schadevergoeding. Rodi Media wilde het bedrag uit het schikkingsvoorstel niet betalen, dus werd het een rechtszaak. Naamsvermelding lost het niet op Rodi Media probeerde het geheel nog op te lossen door onder meer aan te bieden om alsnog naamsvermelding te plaatsen bij het online artikel. Dat was mosterd na de […]
.

Schrijven is stelen van dieven

Heb ik gejat. De titel van deze blogpost. Maar iedereen blijkt deze zin van elkaar te jatten. Ik vind het vooral een mooie zin die ook gaat over auteursrecht op teksten. Dat is namelijk nog best complex, zo af en toe. Juist omdat je teksten deels mag stelen. De zin zegt echter ook: niets wat je schrijft is echt creatief. Toch kun je op teksten wel auteursrecht krijgen. Hoe werkt auteursrecht op teksten? Als iets dat je maakt voldoende creatief is, dan is dat een auteursrechtelijk werk dat beschermd is door het auteursrecht. Hoef je verder niets voor te doen. Dat werkt voor teksten dus ook zo. Maar: wat je schrijft mag niet te banaal en triviaal zijn. Alles wat te gewoon Nederlands is, wat iedereen zo zou kunnen zeggen, daar krijg je geen auteursrecht op. Belangrijk, bekend of interessant persoon die iets heeft gezegd of geschreven? Tof, dan is het een bekende tekst. Maakt het nog geen originele tekst waar auteursrecht op rust. Daar moet de tekst zelf, ongeacht wie het gezegd of geschreven heeft, voldoende creatief voor zijn. Te banaal en triviaal Ken je het boek De Endstra Tapes? Toegegeven, verder dan de omslag ben ik ook nooit […]
.

AVG Verantwoordingsplicht

De verantwoordingsplicht is de plicht van elke onderneming en organisatie om aan te tonen dat ze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet) voldoen. Maar hoe ziet die verantwoordingsplicht er dan uit? Dit kan onder meer met een privacybeleid of ‘gegevensbeschermingsbeleid’, maar dat is niet voor elke organisatie verplicht. Hoe kan of moet het dan wel? De wet, en wat de AP ervan vindt Helaas is het wel vaker zo dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) anders naar de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) kijkt dan privacyjuristen dat doen. Als je het aan de AP vraagt, zou je bijna alleen maar de grondslag toestemming mogen gebruiken. Dat is in veel gevallen niet nodig en al helemaal niet gunstig. Zo is het ook een beetje met deze verantwoordingsplicht. Sommige organisaties, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn verplicht om een privacybeleid te hebben. Dit is een intern beleid dat ook wel gegevensverschermingsbeleid wordt genoemd. De AP heeft na controle van dit privacybeleid bij verschillende organisaties zes aanbevelingen gedaan. Die aanbevelingen zijn wel wat bijzonder. Zo vindt de AP dat alles in één document zou moeten staan. Dat zou betekenen dat je de privacyverklaring, het verwerkingsregister en alle verwerkersovereenkomsten zou […]
.

TFP shoot: wat zijn de afspraken

TFP staat voor Time for Print of Time for Portfolio. Het betekent dat zowel fotograaf als model gratis werken en de foto’s vervolgens voor hun portfolio mogen gebruiken. Klinkt duidelijk, toch? Helaas ontstaan hierover nog vaak meningsverschillen en misverstanden. Geen nood, ik ga je uitleggen hoe je dat kunt doen. Wat is TFP? TFP betekent Time for Print. Een tijd lang is ook nog wel de afkorting TFCD gebruikt, omdat het model de foto’s niet in print kreeg, maar digitaal op CD. Toch blijft onduidelijk wat de fotograaf met de foto’s mag en wat het model ermee mag. Vroeger had een model een portfolioboek met prints waarmee hij/zij langs de modellenbureaus ging. Er gebeurde dus weinig met die foto’s. Dat maakte het eenvoudig. Met internet is het idee van een portfolio ook veranderd. Geen boek met prints meer. Een website. Maar wat dacht je van social media? Het is geen kwestie meer van de modellenbureau’s langs lopen met je boek. Een model moet zich ook profileren via, bijvoorbeeld, Instagram. Terwijl een model de foto’s op een website en social media ook als portfolio ziet, ziet een fotograaf het publiceren van de foto’s, met name op social media, niet als portfolio. […]
.