Auteursrecht

Lees hier alle artikelen over auteursrecht.

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens beperkingen bij wet gesteld.

Auteursrecht lijkt een complex rechtsgebied te zijn geworden in dit digitale en online tijdperk. Het is makkelijker geworden om werken te delen en om ze te downloaden. Inbreuken liggen op de loer. Wie een werk gebruikt vindt vaak dat het moet mogen, maar de maker ziet zijn inkomen het grote zwarte internetgat in verdwijnen.

Hier vind je artikelen over de basis van het auteursrecht, beantwoorden we vragen, geven we juridisch advies en bespreken we de actualiteit en rechtspraak, zoals embedden en hyperlinken.

Auteursrecht op foto gemaakt met telefoon

Ja, je hebt ook auteursrecht op een foto die je met je telefoon maakt. Eigenlijk wisten we dat natuurlijk al, maar nu heeft een rechter dat bevestigd. Het gaat om de creatieve keuzes, niet om de apparatuur die je gebruikt om de foto te maken. Rechtszaak Een mevrouw maakte tijdens de musical The Bodyguard een […]

Publiceren in een Facebook groep is openbaar maken?

Is publiceren in een Facebook groep ook openbaar maken in de zin van de Auteurswet? Meestal wel. De besloten kring is een uitzondering, maar de meeste Facebookgroepen zijn geen besloten kring. Hoe lossen we dat op? Met toestemming, door te citeren of door te linken.

Schrijven is stelen van dieven

Heb ik gejat. De titel van deze blogpost. Maar iedereen blijkt deze zin van elkaar te jatten. Ik vind het vooral een mooie zin die ook gaat over auteursrecht op teksten. Dat is namelijk nog best complex, zo af en toe. Juist omdat je teksten deels mag stelen. De zin zegt echter ook: niets wat […]

TFP shoot: wat zijn de afspraken

TFP staat voor Time for Print of Time for Portfolio. Het betekent dat zowel fotograaf als model gratis werken en de foto’s vervolgens voor hun portfolio mogen gebruiken. Klinkt duidelijk, toch? Helaas ontstaan hierover nog vaak meningsverschillen en misverstanden. Geen nood, ik ga je uitleggen hoe je dat kunt doen. Wat is TFP? TFP betekent […]

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn?

Het Europees Parlement nam een nieuwe tekst voor de Auteursrechtrichtlijn aan. De teksten over de link tax en het uploadfilter zijn daardoor ook gewijzigd.

Opdrachtgever aansprakelijk voor content?

Als een opdrachtgever aan een opdrachtnemer content aanlevert om te verwerken, maar die content blijkt later onrechtmatig te zijn, wie is dan aansprakelijk voor de schade?

Auteursrecht kopen, wat kost dat?

Auteursrecht (ver)kopen? Er is een verschil tussen een licentie en overdracht van het auteursrecht. Dat heeft allemaal een verschillende waarde. Elke maker mag zelf de prijs bepalen.

Auteursrecht: ook een foto op een persoonlijk blog is een inbreuk

Inbreuk op auteursrecht kan ook plaatsvinden op een hobbyblog of persoonlijk blog. Dat er weinig mensen hebben gekeken maakt het geen incidentele verwerking. Door gebruik van Google Ads is het een commerciele website.

Mag Adverteerder content van Influencer hergebruiken?

Adverteerders willen graag de content die influencers voor ze gemaakt hebben zelf ook gebruiken. Maar mogen ze dat wel doen? Adverteerder en Influencer zouden hier afspraken over moeten maken.

Mag je Luizenmoeder-producten maken en verkopen?

Mag je inhaken op de Luizenmoeder? Op het woord luizenmoeder rust geen auteursrecht, maar op sommige citaten wel. Hoe kun je producten verkopen die inhaken op de luizenmoeder zonder inbreuk te maken?