Wat is Copyright?

Copyright is het Engelse woord voor Auteursrecht. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.

Belangrijke spelers zijn dus de maker, het werk, de exploitatierechten: openbaar maken en verveelvoudigen en de beperkingen die daarop gelden. We kennen ook nog de zogenaamde persoonlijkheidsrechten, vooral bekend van het recht op naamsvermelding.

Hoe krijg je copyright?

Copyright of Auteursrecht krijg je vanzelf. Je werk moet daar vooral voldoende creatief voor zijn. Het moet een eigen en oorspronkelijk karakter hebben en het stempel van de maker dragen en mag dus niet te banaal en triviaal zijn.

Het werk moet voldoende origineel zijn. Alleen mensen kunnen auteursrechten hebben. Apen dus niet, ondanks dat ze zelf bijvoorbeeld foto’s kunnen maken met een camera.

Copyright aanvragen

Je hoeft copyright niet aan te vragen. Er is geen register voor auteursrecht. Je hoeft het niet ergens te registreren of deponeren of je werk ergens aan te melden om auteursrecht te krijgen.

Vaak genoeg bestaat er wel discussie over wie er nu het eerste was. De persoon of het bedrijf dat later een werk maakt, zal immers meestal inbreuk maken op de eerste, dus is de datum belangrijk. Daarom kan een ‘datumstempel’ wel handig zijn. Dit zegt niets over het auteursrecht, maar wel over de datum waarop jij het werk in handen had.

Daarom kun je je werk bijvoorbeeld als I-depot registeren bij het BBIE. Dit is het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, de instantie die ook de merken registreert. Een i-depot zegt dus op welk moment jij iets hebt ingediend. Er wordt op vertrouwd dat registraties bij het BBIE kloppen.

Mythe: de aangetekende brief

Let op! Een werk per aangetekende post naar jezelf sturen, ook als je de enveloppe niet openmaakt, werkt niet hetzelfde en geeft je dus geen datumstempel. Het geeft namelijk alleen bewijs dat de enveloppe op een bepaald moment verzonden is en geeft geen bewijs van de inhoud. Mocht er een conflict ontstaan, dan moet die enveloppe toch open en daarmee wil je niet wachten tot je bij de rechter bent en je wil al helemaal geen geld uitgeven aan een notaris die vaststelt wat er in die enveloppe zit. Bovendien, wie zegt dat je die enveloppe niet open en leeg hebt verstuurd en pas bij ontvangst hebt gevuld en dichtgeplakt hebt?

Copyright Notice

De copyright notice is de vermelding van de naam van de maker, waarmee de maker aangeeft dat het werk van hem/haar is. Een copyright notice was vroeger in een aantal landen, zoals de Verenigde Staten, nodig om het auteursrecht op een werk te kunnen claimen. Dat is inmiddels niet meer zo.

Ondank dat een copyright notice niet meer verplicht is, kan het toch handig zijn om het te gebruiken. In Nederland is het bijvoorbeeld zo dat als er een naam op of bij een werk staat, er in de basis vanuit gegaan mag worden dat die persoon ook de auteursrechthebbende is. Alleen tegenbewijs kan aantonen dat een ander de auteursrechthebbende is.

Meer leren over copyright?

 95,00 excl. BTW

Volg de Cursus Auteursrecht


Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*