Mag je foto's maken van TV opnames?

Foto’s maken van TV-opnames, ook als dat gewoon op de openbare weg plaatsvindt, wordt vaak verboden. Misschien niet per se gek, want je wil natuurlijk niet dat er teveel lekt en daardoor niemand nog naar de uitzending zelf kijkt. Maar hoe ver kunnen ze gaan met zo’n verbod?

Locatie is belangrijk: openbaar, afgezet of binnen?

Op de openbare weg mag je gewoon filmen en fotograferen. Niemand die je dat zou kunnen verbieden. Behalve via een APV misschien, waarin bijvoorbeeld wordt bepaald dat je niet mag bespieden. Zie je dat er straatinterviews worden gehouden? Filmen is geen probleem!

Is het een afgezet gebied, een festivalterrein of ergens binnen, dan kunnen er huisregels gelden. Als in die huisregels staat dat je er niet mag fotograferen, dan heb je je daar aan te houden.

Ben je ergens binnen, dan geldt naast de huisregels ook dat je niet heimelijk mag filmen of fotograferen. Heimelijk kun je zien als ‘geheim’, onzichtbaar. Loop je er met een grote camera rond, dan is het niet meer heimelijk. Om te voorkomen dat er met bewakingscamera’s heimelijk wordt gefilmd, wordt bij de ingang meestal een bordje opgehangen.

Lees ook: Mag de politie wel eisen dat foto’s gewist worden?

Fotograferen in een winkelcentrum

De vraag die ik specifiek kreeg ging over TV-opnames die in een lokaal winkelcentrum werden gemaakt. Ik kreeg de indruk dat dit zonder afzetting gebeurde. De persoon werd er op aangesproken dat hij daar niet zou mogen fotograferen. Dat werd hem verteld door mensen die bij het TV programma betrokken waren.

Een winkelcentrum is natuurlijk geen openbare weg. Iemand is daar eigenaar van en mag dus huisregels stellen. Als er niet staat dat er niet gefotografeerd mag worden, bijvoorbeeld door een sticker op de deur of huisregels bij de ingang, dan mag je er in de basis van uitgaan dat er in de gangen gewoon gefilmd of gefotografeerd mag worden. Alle winkels afzonderlijk kunnen natuurlijk weer eigen regels hanteren.

Als fotograferen er niet verboden was, er niet een gebiedje was afgezet voor die TV ploeg, dan konden ze het fotograferen eigenlijk niet verbieden.

Lees ook: Van wie heb je toestemming nodig om een foto te publiceren?

Vrijheid van Meningsuiting

Waar de TV ploeg zelf gebruik van maakt, geldt ook voor wie er wil fotograferen: de vrijheid van meningsuiting. Je mag vertellen wat je hebt gezien en dat mag je ook met beeld duidelijk maken. Publiceren op social media is daarmee in beginsel ook geen probleem.

Juist vanwege deze vrijheid van meningsuiting is het ook toegestaan om personen herkenbaar in beeld te brengen. De AVG heeft hier speciaal een uitzondering voor.

Alleen het portretrecht zou nog wat roet in het eten kunnen gooien, maar dan moet eigenlijk de foto zelf of anders de context, zoals het bijschrift, wat suggestief zijn.

Meer weten over waar de grenzen liggen bij het maken en publiceren van foto’s of hulp nodig bij het opstellen van huisregels? Kom eens oploskoffie drinken!

Boek een Oploskoffie

Over Charlotte

Charlotte Meindersma is ‘de social media jurist van Nederland’ en oprichter van Charlotte’s Law & Fine Prints. Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.