Van wie heb je toestemming nodig om een foto te publiceren?

Als je al mag fotograferen, mag je de foto dan ook publiceren? Als een organisatie heeft ingestemd met de fotografie, mag je die dan altijd publiceren? Als er nou in opdracht van een organisatie foto’s zijn gemaakt, heb je dan toestemming nodig van de fotograaf of van de organisatie? Het lijkt heel ingewikkeld, omdat er zoveel partijen bij betrokken kunnen zijn, maar eigenlijk is het heel simpel.

Auteursrecht: VAN WIE HEB JE TOESTEMMING NODIG OM EEN FOTO TE PUBLICEREN?

Toestemming om te fotograferen

Allereerst mag een fotograaf natuurlijk alleen daar fotograferen waar het openbaar is. Op het moment dat het om een afgesloten terrein of een gebouw gaat, kan het zijn dat er huisregels gelden. Daar zal de fotograaf zich aan moeten houden. Uiteraard mag er niet zomaar heimelijk gefotografeerd worden. In een theater zul je meestal ook toestemming moeten hebben om te fotograferen. Maar dat het van het theater mag, wil nog niet zeggen dat het van de artiesten ook mag.

Niet elke toestemming is voldoende

Toestemming van de organisatie of de eigenaar van een gebouw, is dus nog niet voldoende. Met die toestemming overtreed je geen huisregels. Maar fotograferen of filmen kan nog steeds verveelvoudigen zijn. Als er sprake is van auteursrechtelijk werk binnen die ruimte, heb je met de toestemming om in die ruimte te fotograferen of filmen nog geen toestemming gekregen om die auteursrechtelijke werken te verveelvoudigen. Je zult van de kunstenaar of artiest nog steeds toestemming nodig hebben om te verveelvoudigen en dus om te fotograferen of te filmen.

Toestemming om te fotograferen is nog geen toestemming om te publiceren

Het auteursrecht beslaat met name het recht om te mogen verveelvoudigen (kopiëren, wat je ook doet door te fotograferen) en openbaar te maken (te publiceren, aan een grotere groep te tonen). Het mogen verveelvoudigen, dus het mogen fotograferen, geeft nog niet automatisch het recht om openbaar te mogen maken. Stel dat je toestemming hebt gekregen voor de verveelvoudiging, heb je daarmee nog geen afspraken gemaakt over het openbaar maken. Omdat het openbaar maken ook een recht is van de auteursrechthebbende, zul je daarover afspraken moeten maken. Het kan best zo zijn da jij een auteursrecht hebt op jouw foto, maar als je daarmee ook een inbreuk maak top een ander werk of in elk geval een ander werk verveelvoudigd, zul je nu eenmaal samen moeten overleggen over het openbaar maken. Afspraken maken dus.

Auteursrecht vs. Portretrecht

Dat je straatfoto’s mag maken of dat iemand heeft meegewerkt aan een portret voor bij een interview, wil nog niet zeggen dat je daarmee het recht hebt verkregen om het portret openbaar ge maken. Bij een niet in opdracht gemaakt portret moet er altijd een belangenafweging plaatsvinden. Bij een wel in opdracht gemaakt portret moeten er simpelweg afspraken gemaakt worden. Lees hierover mijn vorige blog: “ik sta toch zelf op die foto!”

Lees ook:
Publiceren vakantiefoto’s
Publiceren van negatieve recensies
Aansprakelijkheid bij publiceren zonder naamsvermelding

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Comments

  1. Is het wettelijk toegestaan dat de vader van mijn kinderen, mijn kinderen zonder toestemming van mij in een magazine zet met naam en foto’s?
    Wij hebben beide gezag maar ik heb nooit toestemming gegeven(wist er niet eens van).
    Wij hebben beide gezag maar het lijkt mij niet dat dit zomaar mag?
    Ook worden er in het uitgebreide artikel privacy gevoelige informatie over mij als moeder gepubliceerd. Ik ben hier echt van in shock en overweeg juridische stappen te ondernemen.

Speak Your Mind

*