Mag je nog foto’s maken en publiceren na de AVG?

PANIEK in de tent. Veel mensen denken dat foto’s maken opeens niet meer mag. Of dat het publiceren ervan opeens niet meer mag. Wees gerust. Blijf gewoon fotograferen. Het mag allemaal nog gewoon en ik zal uitleggen hoe het zit.

Persoonlijk gebruik

Laten we eerst het meest belangrijke tackelen.
Foto’s die je privé houdt, die bijvoorbeeld op je telefoon staan en die je misschien wat via WhatsApp of op een andere manier in een wat beperkte kring deelt of laat zien, dat valt allemaal buiten de AVG.

De AVG geldt voor bedrijven, stichtingen, verenigingen, overheid etc. en voor de gevallen waarin persoonsgegevens openbaar gemaakt worden, door het bijvoorbeeld (openbaar) te publiceren op social media.

Het maken van vakantiefoto’s of wat gezellige selfies en andere foto’s tijdens feestjes, zal niet snel een probleem opleveren.

Je hebt in dit geval dus geen extra toestemming van de geportretteerde nodig.

Portretten zijn persoonsgegevens

Als iemand herkenbaar in beeld is gebracht, is dat in principe een persoonsgegeven. Het gaat erom of je iemand identificeert of kunt identificeren. Dat kan met een portret, in beginsel.

Geen onevenredige inspanning

Hierover zijn door de Tweede Kamer vragen gesteld. Want hoe zit dat dan met een foto die je op de Dam maakt met mensen die dan ‘toevallig’ op de foto komen? Je hebt toch geen flauw idee wie die mensen zijn?

In dat geval zijn de portretten zelfs geen persoonsgegevens. Dat komt omdat je dan te veel moeite zou moeten doen om te achterhalen wie die personen zijn. Je moet geen onevenredige inspanning hoeven leveren om die personen te identificeren.

Straatfotografie en Vakantiefoto’s

Dat betekent dus ook dat in het geval van bijvoorbeeld straatfotografie, grote evenementen en vakantiefoto’s er vaak geen sprake is van een persoonsgegeven. Althans, niet voor de fotograaf die de personen niet kent en ook niet gemakkelijk kan achterhalen wie de personen zijn.

Als er geen sprake is van een persoonsgegeven, is ook de AVG niet van toepassing en heb je geen toestemming nodig. Over publiceren van deze foto’s schrijf ik verderop nog.

Hoe kleiner de groep, hoe gemakkelijker het wel te achterhalen is en er dus wel sprake is van persoonsgegevens. Denk aan kleine bruiloften, straat- of buurtfeesten, kleine lezingen en andere meer besloten events. Vooral als er ook een gastenlijst was.

Persoonsgegeven, meteen een bijzondere

Portretten zijn eigenlijk altijd bijzondere persoonsgegevens. Alleen al omdat er ras en etniciteit uit af zijn te leiden en eventueel zelfs wat gezondheidsgegevens, zoals een leeftijd of misschien medische gegevens omdat aan de foto een ziekte of beperking valt af te leiden, bijvoorbeeld om dat er een bril te zien is. Een hoofddoekje, keppeltje of ketting met kruisje kunnen het geloof verraden.

Wanneer een portret ter identificatie wordt gebruikt, zoals op een identiteitskaart of gezichtsherkenning, dan kan het ook een biometrisch gegeven zijn.

Omdat uit een foto een ras of etnische afkomst valt af te leiden, is dat een bijzonder persoonsgegeven, volgens de Hoge Raad.
In 2016 publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (vlak voor de in werking treding van de AVG) beleidsregels over cameratoezicht, waar toch iets anders in te lezen viel:
“Gelet hierop beschouwt de Autoriteit Persoonsgegevens camerabeelden van een persoon thans, ook om opportuniteitsredenen, niet als bijzondere persoonsgegevens als:

 • het doeleinde van de verwerking niet gericht is op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens dan wel op het onderscheid maken op grond van een bijzonder persoonsgegeven,
 • het voor de verantwoordelijke redelijkerwijs niet voorzienbaar is dat de verwerking zal leiden tot het maken van onderscheid op grond van een bijzonder persoonsgegeven, en
 • de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens onvermijdelijk is bij die verwerking.

Er moet dus aan alle drie de voorwaarden voldaan zijn om te kunnen zeggen dat er geen sprake is van een bijzonder persoonsgegeven als iemand herkenbaar in beeld is gebracht.

Bijzondere persoonsgegevens niet verwerken, tenzij

Stel dat we er even van uitgaan dat er wel sprake is van een bijzonder persoonsgegeven. Dat is belangrijk, omdat bijzonder persoonsgegevens niet verwerkt mogen worden.

Help! Een probleem?!
Welnee! Er zijn uitzonderingen.

 • Toestemming, maar die kan ook weer worden ingetrokken
 • Nodig voor de uitvoering van rechten of verplichtingen omtrent het arbeidsrecht of sociale zekerheidsrecht
 • Nodig voor de bescherming van vitale belangen van de betrokkenen (zal met een foto niet snel het geval zijn)
 • Verwerking wordt verricht door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, op het gebied van politiek, levensbeschouwing, godsdienst of vakbond
 • Persoonsgegevens zijn al door de betrokkene openbaar gemaakt
 • Verwerking is noodzakelijk voor een rechtsvordering
 • Verwerking noodzakelijk is voor de identificatie

Daarnaast zijn onderdelen van de AVG niet van toepassing op de: “verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden en ten behoeve van uitsluitend academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.”

Kortom, uitzonderingen genoeg om gebruik van te maken.

Journalistiek = vrijheid van meningsuiting

Journalistiek klinkt heel beperkt, maar dat is het gelukkig niet. Door het Hof van Justitie is al vaker uitgemaakt dat het hier niet gaat om het beroep van journalist, maar om de vrijheid van meningsuiting meer in het algemeen. Als je doel is om informatie te geven of je mening of ideeën te delen, voldoe je al aan het criterium. Zelfs als je een winstoogmerk hebt en bijvoorbeeld advertenties op je website hebt draaien of op een andere manier via die website geld verdient.

Dat betekent dus ook dat je geen toestemming nodig hebt, omdat je al gebruik kunt maken van de uitzondering die de vrijheid van meningsuiting biedt.

Een van de zes grondslagen nodig

Goed, het maken en gebruiken van een portretfoto kan dus al snel onder een uitzondering voor het verwerken van bijzonder persoonsgegevens vallen.
Mooi, maar je hebt nog steeds een grondslag en een doel nodig. De omschrijving hiervan moet je mededelen (informatieplicht). Dat doe je meestal met een privacyverklaring.

Grondslagen AVG GDPR

In heel veel gevallen kun je het gerechtvaardigd belang als grondslag gebruiken. Juist de vrijheid van meningsuiting past daarbij. Om van deze grondslag gebruik te kunnen maken, moet je wel telkens een belangenafweging maken. Uiteraard een afweging tussen jouw belang en het belang van de geportretteerde/betrokkene.

Per saldo is dit daarom bijna gelijk aan het portretrecht.

Gebruik speelt een belangrijke rol

Het is vooral belangrijk hoe een foto wordt gebruikt en met welk doel dat gedaan wordt. Daardoor kan het zo zijn dat de een de foto wel mag maken en gebruiken, maar de ander de foto niet mag publiceren.

Het gaat dus niet zozeer om wie de portretfoto’s of andere foto’s met mensen erop maakt, bewaart en misschien zelfs wel publiceert, maar vooral met welk doel dat gebeurt.

Persoonlijk en huishoudelijk gebruik valt overal buiten.
Verder moet er gebruik gemaakt kunnen worden van een uitzondering en zijn er nog een grondslag en doel nodig.

Voorbeelden

Blogs en journalistiek
Portretfoto’s gebruiken, op een relevante wijze, in blogposts of (journalistieke) artikelen is geen probleem.

Identificatie
Portretten gebruiken ter identificatie, bijvoorbeeld op schoolpasjes, personeelspasjes en wellicht mogen we zelfs een smoelenboek daaronder scharen, is geen probleem. Ook voor een sportschool of verenigingen zou dit veel gevallen moeten kunnen.

Groepsfoto’s
Groepsfoto’s moeten vaak mogen, zolang ze maar wel intern gebruikt worden.

Smoelenboeken
Foto’s van leerlingen, medewerkers, leden of deelnemers zomaar op een webite publiceren mag niet. In elk geval niet als lijst. Wat foto’s van een activiteit zou vaak weer wel kunnen als vrijheid van meningsuiting, maar weeg het belang van publicatie dan altijd af tegen het belang van betrokkenen.

Straatfotografie en evenementen
Straatfotografie, evenementenfotografie en andere fotografie waar veel (onbekende) mensen op te zien zijn, zijn meestal toegestaan. Let wel op dat bijvoorbeeld voor de fotograaf het geen probleem is, omdat deze de personen niet kent, maar dat de organisatie van een event de foto’s niet voor alle doeleinden mag gebruiken, omdat deze de personen mogelijk wel kan identificeren.

Een foto van een evenement bij een verslag daarvan, valt al snel onder de vrijheid van meningsuiting. Diezelfde foto gebruiken ter aankondiging van het volgende event, bijvoorbeeld in een advertentie, mag niet altijd. Dat is geen vrijheid van meningsuiting meer tenslotte.

Heimelijk fotograferen
In besloten ruimtes, zoals een café of een congreslocatie, daar moet wel duidelijk zijn dat er gefilmd en gefotografeerd wordt. Bijvoorbeeld omdat de camera’s heel zichtbaar zijn of omdat het bij de ingang wordt aangekondigd. Anders en je heimelijk aan het filmen of fotograferen en dat mag niet.

Social Media
Foto’s op social media zijn lastig. Is je account zeer besloten, met maar een kleine groep vrienden en worden foto’s niet openbaar gedeeld, dan zou het onder huiselijke kring kunnen vallen. Let wel op de voorwaarden van het sociale medium.

Datzelfde geldt voor besloten Facebookgroepen. Bij openbare groepen is er geen sprake van privégebruik. Is de besloten groep niet al te groot, dan kan het misschien wel. Het zou wellicht mooi zijn om daar eens een uitspraak van een rechter over te krijgen. Want wanneer is besloten dan eigenlijk besloten genoeg en zitten de voorwaarden van Facebook niet in de weg?

Bruiloftfotografie
Fotografeer je bruiloften? Je kunt nooit van alle gasten toestemming geven en het bruidspaar kan niet namens de gasten toestemming geven. Je mag daar gerust fotograferen. Sterker nog, dat moet wel, want het bruidspaar heeft je daartoe opdracht gegeven en anders is het een wanprestatie. De foto’s worden gemaakt voor het privégebruik van het bruidspaar, dus ook niets aan de hand (wat zij er verder mee doen, waar ze publiceren, is wat het privacyrecht betreft aan hen).

Voor jezelf maak je gebruik van de artistieke uitingsvorm (uitzondering), je gerechtvaardigd belang (grondslag) om je bedrijf te kunnen hebben je portfolio te kunnen hebben (doel).

Hobbyfotograaf
Ben je een hobbyfotograaf? Je mag je werk echt wel als artistiek zien, zelfs als beginner. Je kunt al snel gebruik maken van een uitzondering. Het publiceren van je portfolio of blogs met foto’s is een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Gerechtvaardigd belang is je grondslag en maak bij de wat spannendere foto’s altijd een goede belangenafweging. Vergeet vooral je privacyverklaring niet.

Na de AVG komt het portretrecht

De AVG gaat alleen over persoonsgegevens. Het portretrecht gaat meer over privacy in bredere zin. Er moet daarom altijd een belangenafweging plaats blijven vinden tussen het belang van het gebruik of de publicatie van een portret en het recht op een privéleven van de geportretteerde.
Dat de gebruiker van het portret de persoon niet kan identificeren, maakt daarom nog niet dat het portret altijd maar gepubliceerd kan worden. Bij het portretrecht gaat het er namelijk om of de persoon herkenbaar is voor zijn vrienden, familie, kennissen, collega’s etc.

Portretfoto's infographic AVG

Comments

 1. Dank je voor deze info.
  Leerzaam.

 2. Heerlijk zo alles op een rijtje te krijgen, dank!

  Mvg Gerard Oltmans

 3. Annelien Schuldink says:

  Hi Charlotte,

  Interessant artikel!

  Voor wat betreft de volgende alinea:
  Een foto van een evenement bij een verslag daarvan, valt al snel onder de vrijheid van meningsuiting. Diezelfde foto gebruiken ter aankondiging van het volgende event, bijvoorbeeld in een advertentie, mag niet altijd. Dat is geen vrijheid van meningsuiting meer tenslotte.

  Op grond van de AVG (overweging 47) valt ‘direct marketing’ onder een gerechtvaardigd belang. Persoonlijk ben ik dan ook van mening dat je een foto wel mag gebruiken ter aankondiging van een volgend event, als je daarvoor deze grondslag gebruikt. Ben je dit met mij eens of zie jij dit anders?

  Groet Annelien

  • Ja, dat zie ik anders. Omdat direct marketing ziet op het direct benaderen van een persoon en niet op het gebruiken van persoonsgegevens van A, om daarmee direct marketing op B toe te passen.
   En al zou het wel mogen onder de AVG, dan zou het alsnog falen onder het portretrecht.

 4. Jeroen Berkenbosch says:

  Fijn om alles op een rijtje te hebben Charlotte!

  Twee vragen.

  “Een foto van een evenement bij een verslag daarvan, valt al snel onder de vrijheid van meningsuiting. Diezelfde foto gebruiken ter aankondiging van het volgende event, bijvoorbeeld in een advertentie, mag niet altijd. Dat is geen vrijheid van meningsuiting meer tenslotte.”
  Hoe moet ik ‘advertentie’ lezen? Is dat bijvoorbeeld ook een betaald bericht op Facebook? Is hier nog verschil tussen commercieel en niet-commercieel?

  En mijn tweede vraag. Is de AVG, wat betreft foto’s, eigenlijk met terugwerkende kracht van toepassing? Dus beelden die uit 2016 of 2017 in de beeldbank staan, gelden daar dezelfde regels voor?

  • Het gaat er eigenlijk om of het eruit kan zien of iemand ermee heeft ingestemd een evenement of iets anders te promoten. Commercieel of goed doel of wat dan ook, maakt niet uit.
   Het gaat meer om het verschil tussen de feitelijke weergave (iemand was nu eenmaal aanwezig) en diezelfde foto inzetten ter promotie (daarmee lijkt het alsof deze persoon het event aan zou bevelen).

   Ja, de AVG is gewoon op alle persoonsgegevens van toepassing, ongeacht het moment waarop ze voor het eerst werden verwerkt. Maar per saldo is er weinig veranderd hoor. We hadden het portretrecht al.

 5. Hallo Lotte,

  Mat een krant eigenlijk een social mediabericht van mij (met een foto) in hun krant plaatsen, omdat ze het interessant vinden? Niemand heeft mij iets gevraagd. Ik weet niet hoe dat zit met privacy en eigendomsrecht van mij.

  Groetjes,
  Rens

 6. Charlotte
  Dit verhaal past precies bij onze situatie
  Nog een kleine verduidelijking zou ons verder helpen

  Onder het kopje bijzondere persoonsgegevens Hebben we onder andere de jeugdleden van de visclub en de leerlingen van de lagere school.

  Hun evenementen willen we op onze dorpswebsite graag vastleggen.
  Gewoon als onderdeel van het nieuws

  Waar moeten we op letten of kunnen we als journalist op een positieve manier verslag doen inclusief een fotoalbum.

 7. Opzich heel duidelijk.
  Wel heb ik nog een specifiek voorbeeld/vraag.
  Voor mijn werk (kinderopvang) ga ik op de open dag foto’s maken.
  Ik heb een eigen setting (daar ga ik toestemming voor vragen om die te morgen gebruiken op social media en website)
  Maar ik ga ook foto’s van de open dag en dus de activiteiten zelf foto’s maken.
  Zo hebben we activiteiten als knutselen, schminken, een roofvogelshow enz.

  Ik vind het lastig om dan te bepalen wat wel/niet mag. Mag ik bezoekers gewoon zo fotograferen?
  En is bijv meerdere A4’tjes op de locatie ophangen met mededeling dat er foto’s worden gemaakt en gebruikt worden op de facebookpagina van mijn werk voldoende?

 8. In principe mag ik als journalist dus foto’s plaatsen bij mijn nieuwsberichten. Maar wat als ik dit dan vervolgens deel op social media? Want dat lijkt dan weer niet te mogen? Of is het dan toch die journalistieke grondslag die harder telt en dat het gaat om een publiek belang?

 9. Claudie says:

  Hoi Charlotte,

  Voor ons werk komen wij veel bij bedrijven en organisaties over de vloer. Wij maken veel foto’s om de omgeving (interieur, buitenruimte) goed in kaart te kunnen brengen. Hierbij leggen wij ook mensen (volwassenen en kinderen) vast. Hoe moeten wij hiermee omgaan?

  Dank en hartelijke groeten,

  Claudie

  • Als het onschuldige foto’s zijn die in een onschuldige context worden gebruikt is er niets aan de hand. Kijk ervoor uit dat het te reclame/affiche-achtig wordt. Als je het zekere voor het onzekere wil nemen, is het verstandig een quitclaim te laten tekenen.

 10. Martina Koolwijk says:

  Beste Charlotte,

  Dank je wel voor de heldere uiteenzetting. Ik werk voor een religieuze instelling en plaats foto’s op de website. In het rijtje met de opsomming van situaties waarbij wel bijzondere persoonsgegevens verwerkt mogen worden, staat het volgende:

  “Verwerking wordt verricht door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, op het gebied van politiek, levensbeschouwing, godsdienst of vakbond”.

  Betekent dit dat een religieuze instelling dan wel foto’s mag plaatsen van kleine events waarbij mensen geïdentificeerd kunnen worden, zonder vooraf toestemming te hoeven vragen aan die personen?

  Groet van Martina

  • Vanwege de vrijheid van meningsuiting zou je sowieso wel mogen publiceren, naar mijn mening. Maar het gaat vooral om de verwerkingen voor de stichting of vereniging zelf. Als in: je mag dan registreren dat iemand gelovig is. Dat wil alleen nog niet zeggen dat je die gegevens ook zomaar zonder toestemming mag delen (door te publiceren). Dus ledenlijsten zullen nog steeds achter een inlog moeten, bijvoorbeeld.

 11. Hallo Charlotte,
  Ik heb net even alle reactie en antwoorden doorgelezen, het blijft lastig vind ik.
  Daarom wil ik je ook graag mijn situatie voorleggen.
  Ik fotografeer voor een Gemeente, maar ook voor bouwbedrijven de totstandkomning van bouwprojecten. Zij willen graag bouwvakkers in beeld, “dicht op de huid” gefotografeerd.
  De foto’s worden door gemeente gebruikt als informatie voorziening van publiek en door de aannemers als promotie voor hun werk/project.
  Mijn probleem op het moment van foto maken is dat ze mij niet verstaan, (spreken Bulgaars, Pools, Turks) met vuil werk bezig zijn, of onmogelijk even met hun werk kunnen stoppen om mij een schriftelijke toestemming te geven. Mondeling krijg ik het wel…
  Mogen mijn opdrachtgevers mijn foto’s blijven publiceren? (dus de gemeente en/of die aannemers)

  Groeten,
  Marcel Steinbach

  • Als je met toestemming wil werken, moet je die toestemming wel altijd aan kunnen tonen. Als informatievoorziening is het ook geen probleem om het te gebruiken. Maar als ‘reclame’ kan het wel een probleem zijn, portretrechtelijk gezien. Privebelang is dan belangrijker dan het reclamebelang.

   • Wendy says:

    Hallo mijn vraag is ouders van de klas willen dat ik als klassenouder foto’s maak van school reisje via whatsapp alleen zegt de school dit mag niet ook niet met toestemming mvg Wendy

    • Met toestemming mag alles.

     • Onno Adolfs says:

      Beste Charlotte,

      Op de eerste plaats mijn waardering en dank voor je uitleg.

      In het geval van een arbeidsverhouding (werkgever/werknemer) kom je er niet met toestemming. Daarom is een smoelenboek op de website zelfs met toestemming niet geoorloofd. De werknemer kan het gevoel hebben niet vrijelijk te kunnen kiezen.

      Dat brengt mij op het volgende.
      Mijn werkgever wil een vakantiefoto wedstrijd organiseren onder het personeel. Hoe kijk jij hier tegenaan?

     • Een smoelenboek is inderdaad met toestemming niet mogelijk. Vakantiefoto’s in die zin ook niet. Smoelenboeken zijn dan weer wel mogelijk voor de identificatie.
      Al zijn er steeds meer stemmen die opgaan dat je toch wel toestemming moet kunnen krijgen in een arbeidsrelatie.

 12. Beste Charlotte,

  Geweldig artikel! Dit draagt behoorlijk bij om een beter inzicht te krijgen in het web van de AVG regels.
  Hoewel deze regels bijzonder belangrijk zijn ben ik erg ongerust over de gevolgen als fotograaf.
  Ik maak vaker op evenementen foto’s van alles en iedereen om er een mooie samenvatting van te kunnen maken. Dit gebruik ik voor uitbreiding van mijn portfolio op mijn website en facebook en om mijn ervaring verder uit te breiden.
  Voor deze evenementen heb ik geen opdrachtgever en doe ik dit uit eigen interesse.

  Als ik deze foto’s, waar mensen, bedrijven, verenigingen of activiteiten zichtbaar en identificeerbaar opstaan, ben ik dan verplicht de toestemming vooraf te vragen?
  Het is mij niet geheel duidelijk of ik dit impliciete recht al heb vanwege mijn artistieke achtergrond / recht op meningsuiting / journalistieke achterliggende gedachte?
  Uiteraard verwijder ik foto’s uit mijn portfolio en facebook als mensen de foto liever gepubliceerd hebben

  Is dit gerechtvaardigd of bega ik hier een fout?

  • Je hebt dus meestal juist geen toestemming nodig. Dat probeer ik in deze blogpost juist uit te leggen 😉

   • Dankjewel, ik vind het moeilijk om dat te interpreteren.
    Ik kreeg juist het commentaar van iemand die ik op de foto had staan:
    ‘Je bent duidelijk niet bekend met de privacy wetgeving – ik heb jou geen toestemming gegeven om foto’s van mij te maken en te publiceren. Je dient deze te verwijderen anders volgen er stappen’.

    Met genoegen heb ik deze verwijderen, maar ik was erg nieuwsgierig of ik echt een dergelijk groot risico loop, of dat ik in mijn recht stond die foto zonder consent te maken en te plaatsen.

    Je hebt mij erg geholpen met deze reactie.
    Ondanks dat zal ik toch gaan zorgen dat ik ergens een privacy disclaimer heb op mijn website om dit een beetje toe te lichten.

 13. Pascal Selles says:

  Hoi Charlotte,

  Bedankt voor je interessante artikel. Top dat je dit deelt! Voor mij zijn toch nog twee dingen onduidelijk:

  1. Je geeft in de reacties aan dat met toestemming alles mag. Later zeg je dat een smoelenboek in een arbeidsrelatie zelfs met toestemming niet mag. Daarna geef je aan dat er stemmen opgaan dat het misschien toch wel weer moet kunnen. Ik raak een beetje in de war 🙂
  2. Je geeft in je artikel aan dat je als organisatie foto’s van een activiteit (met daarop dus ook personen) mag publiceren op je website onder het mom van vrijheid van meningsuiting en i.c.m. de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Maar op je social media kanalen zou dat niet kunnen. Ik vroeg mij af waarom dit voor je social media kanalen dan niet zou kunnen.

  Groet, Pascal Selles

  • 1. Ja, met toestemming mag alles. De vraag is of er in een arbeidsrelatie door een werknemer wel voldoende vrij toestemming gegeven kan worden. Dus of er wel voldaan kan worden aan alle vereisten van toestemming. Daarover bestaat discussie.

   2. Vanwege de voorwaarden van de social media kanalen die zichzelf veel rechten toe-eigenen en waardoor je geen controle hebt over wat er met de foto gebeurt.

 14. Dank je wel voor dit heldere verhaal, waarin duidelijk naar voren komt dat je als vereniging gewoon een fotoalbum op je website mag hebben met foto’s van activiteiten en evenementen zonder vooraf toestemming te vragen.
  Is het dan als aanvulling voldoende om nog in je privacy statement te melden dat foto’s op verzoek met een redelijke reden, verwijderd worden?
  We hebben het nu achter een wachtwoord maar we zien zoveel mensen die het niet weten dat het niet werkt. Het is een foto archief met meer dan 10.000 foto’s.

Trackbacks

 1. […] Ga hier naar de blog van Charlotte Meindersma. Ze legt het helder uit. Je kunt ook eerst beginnen met haar video. […]

Speak Your Mind

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.