Portret van onbekende in de roddelpers, schending eer en goede naam?

Het zal je maar gebeuren. Als onbekende Nederlander zie je een heel artikel en verschillende portretten over jezelf in de roddelbladen verschijnen. Jij hebt wél wat te verbergen en dat is niet alleen je pincode. De publieke belangstelling is niet aan jou besteed en je hebt het gevoel dat de roddelpers wel achter je aan zit. Kun je daar wat tegen doen?

Story mocht schrijven over de nieuwe vriend van Dionne Stax

Barbra Streisand effect

Als je niet blij bent met een eenmaal gepubliceerd artikel, is het niet altijd verstandig om daarover te gaan procederen. Vonnissen worden wel geanonimiseerd, maar zeker als je verliest is met een kleine Google zoektocht zo te vinden over wie het gaat. Heel fijn, al die data in vonnissen. De vriend van Dionne Stax werd dus gevolgd door de roddelpers. Hij werd genoemd in Shownieuws en verscheen in een roddelblad. Door erover te procederen is er nu extra aandacht op hem gevestigd. Te meer omdat hij verloren heeft en we het dus volgens de rechter ook best over hem mogen hebben. Zonder die rechtszaak was deze blogpost er niet geweest.

Dat noemen we het Barbra Streisand effect: Door te procederen extra aandacht vestigen op iets waar je juist minder aandacht voor wilde.

Roddel: nieuwe vriend van Dionne Stax

In shownieuws werd op 18 juli 2018 aangekondigd dat er een artikel zou verschijnen in de Story over de nieuwe vriend van Dionne Stax.

De vriend van Dionne werd gefotografeerd bij een bakker en toen hij naar een Albert Heijn liep. Er zijn twee foto’s van hem gepubliceerd in story op 25 juli 2018. Hij heeft daarop contact opgenomen met de redactie van Story. Uiteindelijk heeft Story aangegeven geen aanleiding te zien om nieuw beeldmateriaal te publiceren, behoudens in geval van gewijzigde omstandigheden. Het artikel verscheen later echter wel op Blendle en dat was volgens de vriend tegen de afspraken in. Hangende het kort geding zijn foto’s tijdelijk offline gehaald.

Lees er ook over bij Mediacourant / Flair

Recht op een privéleven

Privacy, het recht op een privéleven is een grondrecht. Op dat recht doet de vriend van Dionne Stax een beroep.
Hij was geen bekende persoon. Zijn leven bespreken en portretten van hem publiceren dienen het publieke belang niet. Als de vrijheid van meningsuiting, waar ook de roddelpers gebruik van mag maken, afgewogen moet worden tegen zijn privéleven, dan wint zijn recht op een privéleven het, betoogde hij.

De voorzieningenrechter weegt het recht op een privéleven af tegen het recht op vrijheid van meningsuiting en overweegt daarbij onder meer:

  • Dionne heeft aan Vrouw een interview gegeven waarbij ze zich als single vrouw voorstelt.
  • Kort daarna zegt ze bij Radio538 juist al een tijdje een relatie te hebben

“Vanwege haar voorbeeldfunctie gaat dit nieuws verder dan alleen het voldoen aan de nieuwsgierigheid van het publiek.” Haar vriend is in het verlengde hiervan zelf ook een min of meer publieke figuur geworden en onderwerp van ‘entertainmentnieuws’ met (geringe) nieuwswaarde, zo zegt de voorzieningenrechter.
Hij moet daarom meer accepteren dan gemiddelde burger.

Het artikel bevat geen onjuistheden, veel informatie was al openbaar vindbaar, op één foto na zijn ze allemaal gemaakt op de openbare weg en de foto’s onderbouwen het artikel. Het belang van de vriend van Dionne weegt daarom hier niet zwaarder dan het belang van Story. De foto’s en het artikel zijn volgens de rechter rechtmatig openbaar gemaakt.

De rechter neemt daar overigens wel in mee dat Story heeft toegezegd geen nieuwe foto’s te zullen publiceren en deze foto’s niet opnieuw te zullen delen, tenzij er weer sprake is van nieuws.

Mag dit wel van de AVG?

Zoals ik in eerdere blogposts al deelde, mag er juist vanuit journalistiek belang meer gedaan worden met persoonsgegevens. Er is een speciale uitzondering voor de journalistiek. Daar deed Sanoma (de uitgever van Story) uiteraard ook een beroep op en de rechter accepteerde dat.

Er was ook de vraag om het wissen van de gegevens die Sanoma over de vriend van Dionne Stax had. Ook dat wordt afgewezen. De vrijheid van meningsuiting is belangrijker dan het recht om gegevens te laten wissen en zijn de gegevens van belang voor de archieven van Sanoma/Story. Sanoma moet de gegevens, als dat nieuwswaarde heeft, weer opnieuw mogen gebruiken. Bovendien zijn de archieven niet voor het publiek toegankelijk.

Een grondrecht is geen absoluut recht

Omdat bekende personen nu eenmaal in de publieke belangstelling staan, moeten zij meer aan publiciteit accepteren dan andere personen. Ook roddelpers is nieuws en mogen dus gebruik maken van de persvrijheid. Omdat de nieuwswaarde wel geringer is dan van serieus nieuws, is er sneller sprake van een situatie waarbij het recht op privéleven en eer en goede naam zwaarder zal wegen dan de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

In dit geval is het nieuws min of meer door zijn eigen vriendin, Dionne Stax, gecreëerd. Het publieke debat, de nieuwswaarde zat in haar en haar relatie. Zij heeft een relatie met hem, waardoor ook hij opeens in de publieke belangstelling staat en meer moet dulden.

Lees de hele uitspraak op rechtspraak.nl

Op 10 juli 2018 publiceerde het weekblad Vrouw, van de Telegraaf, een uitgebreid interview met Dionne Stax, waarbij het ook over haar relatie gaat.
Lees er ook over bij RTL Nieuws / RTL Boulevard

Meer weten over wat je wel of niet over anderen mag schrijven en publiceren? Kom een s oploskoffie drinken!

Mail voor Oploskoffie

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*