Auteursrecht: Tarieven FotoAnoniem zijn normale schadevergoeding

Wat doe je als iemand inbreuk maakt op jouw auteursrecht, maar jij voor dat gebruik normaal nooit licenties uitgeeft en daar dus ook geen gebruikelijke tarieven voor hebt? Hoe bepaal je dan je schade? Volgens de rechter mag er aansluiting gezocht worden bij de tarieven van Foto Anoniem. Goed nieuws voor fotografen.

fotografie en auteursrecht: schadevergoeding volgens tarieven Foto Anoniem

Foto gebruikt om goud te verkopen

De foto ‘godess in gold’ werd door de inbreukmaker gebuikt op een website/webshop om goud te verkopen. Over de foto werd daarom nog tekst heen geplaatst. De foto werd ook gebruikt op de Facebookpagina van inbreukmaker. Hiervoor was geen toestemming verleend.

Foto’s gemaakt op TFP basis

De foto’s waren gemaakt op TFP basis. Het model had dus ook de beschikking over de foto’s om voor haar eigen portfolio te gebruiken. Dat wil echter niet zeggen dat zij sublicenties zou mogen verlenen of de foto op een andere manier zou mogen gebruiken dan voor haar eigen portfolio. Bewerken mag dus ook niet.

Inbreuk auteursrecht

Volgens de kantonrechter is duidelijk dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht. Het auteursrecht is immers niet aan het model overgedragen en de foto’s hebben op de website en Facebookpagina van de inbreukmaker gestaan. Dat erkent de inbreukmaker ook. Dat de inbreukmaker dacht dat het model de auteursrechten had, omdat ze die gekregen zou hebben vanwege de TFP shoot, maakt dit niet anders. Het ‘denken’ dat het auteursrecht aan het model overgedragen zou zijn, is immers niet genoeg.
Zoals de kantonrechter dat formuleert: “Het had namelijk op de weg van [gedaagde] gelegen om zich ervan te overtuigen dat op de bewuste foto’s géén auteursrecht rustte, voordat hij daarvan gebruik maakte.”

Teksten over foto zijn inbreuk persoonlijkheidsrechten

De inbreukmaker bewerkte de foto’s door er teksten overheen te plaatsen. Voor de kantonrechter is daarmee vast komen te staan dat er sprake was van een inbreuk op persoonlijkheidsrechten. Het lijkt er in dit geval op dat de wijziging van het werk hiervoor al genoeg was. De kantonrechter laat in het midden of het (ook) een verminking zou zijn geweest.

Verantwoordelijk voor eigen Facebookpagina

Wie een Facebookpagina heeft is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Volgens de inbreukmaker was het model óók beheerder van zijn Facebookpagina en zou zij de foto weer op de pagina terug hebben geplaatst, nadat deze door de inbreukmaker zou zijn verwijderd. Ook als dat zo geweest zou zijn, is de inbreukmaker daarvoor verantwoordelijk, omdat het immers zijn Facebookpagina was. Dit is naar mijn mening ook in lijn met rechtspraak over de aansprakelijkheid van hosting providers etc.

Schadevergoeding volgens tarieven Foto Anoniem

Beter dan de kantonrechter dat deed kan ik het niet uitleggen:
“5.4
[eiser] heeft de schade gebaseerd op het aantal keren dat de foto’s gepubliceerd zijn en de gebruikelijke vergoeding die hij voor dat gebruik hanteert, een en ander conform de tarieven van Stichting Foto Anoniem. De kantonrechter acht, in navolging van vaste jurisprudentie, aansluiting bij evenvermelde tarieven, aangewezen. De juistheid van de berekeningen van [eiser] staat, als niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, vast.”

Lees deze uitspraak terug op Rechtspraak.nl

Ook een inbreuk aanpakken?

Wil jij ook een inbreukmaker aanpakken?
Verzamel altijd eerst bewijs, voor je de inbreukmaker aanspreekt op de schending van jouw auteursrecht. Dat kan onder meer door het maken van screenshots. Controleer ook of de inbreuk alleen op de website of ook op social media heeft plaatsgevonden.
Volg het stappenplan en stuur een sommatiebrief of e-mail naar de inbreukmaker waarin je eist dat de inbreuk ophoudt en waarin je schadevergoeding vordert of een andere oplossing voorstelt.

 39,00 excl. BTW

Sommatiebrief bij Inbreuk Auteursrecht


Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Comments

  1. klaas swart says:

    Geachte Charlotte ik ben sinds kort eigenaar van een merknaam die vroeger in henden was van mijn familie en nu 40 jaar later opnieuw van mij omdat de laatste eigenaar de bescherming niet heeft verlengd !

    Inmiddels heb ik gezien dat veel bedrijfjes en Pinterest en Google Afbeeldingen gebruiken van Affiches en andere reclameuitingen van mijn Merk ! Wat kan ik hier tegendoen dan wel hen bewgen mij daar voor te betalen ?

  2. Ha Charlotte,

    Een foto die ik heb gemaakt van mijn vriend is gebruikt in een gids/studieboek van opleidingsinstituut ROC Midden-Nederland. Blijkbaar wordt deze foto al 4 jaar gebruikt, in verschillende edities. Nu vroeg ik me af of het hier gaat om auteursrecht, portretrecht of beide? Ook vroeg ik me af onder welke productgroep van de tarievenlijst van FotoAnoniem een studiegids of lesboek valt.

    Ik hoor het graag!

Speak Your Mind

*