Auteursrecht: wie beslist over interieurfotografie?

Interieurfotografie daar kun je een levendig instagram account mee vullen. Dan zijn er natuurlijk nog de interieurblogs en tijdschriften die daar ook graag een graantje van meepikken en aan de bewoners vragen of ze daar voor hun eigen kanaal mogen komen fotograferen. Zij huren vervolgens weer een fotograaf in. Bewoner – fotograaf – tijdschrift, wie mag wat doen met de foto’s?

Auteursrecht - van wie zijn interieurfoto's

Wie heeft auteursrecht op de interieurfoto’s?

Regelmatig krijgen we van interieurbloggers en instagrammers de vraag van wie nou de interieurfoto’s zijn.

De bewoner is immers de stylist en heeft het hele interieurplan gemaakt en daar de creativiteit in gestopt. De bewoner is dus de auteursrechthebbende van het gestylde interieur.

De fotograaf kiest echter ook een standpunt, belichting, uitsnede en wat al niet meer. In het maken van de foto zelf, zit dus ook weer veel creativiteit. De fotograaf heeft dus een auteursrecht op de foto, terwijl er ook auteursrecht kan rusten op dat wat op de foto is gezet. Een foto is een verveelvoudiging, dus terwijl de fotograaf een eigen werk maakt, wordt daarmee mogelijk ook inbreuk gemaakt op een ander werk. Tenzij daarover afspraken zijn gemaakt, waardoor het geen inbreuk meer is.

De opdrachtgever van de fotograaf, zoals het tijdschrift of interieurblog, die geven een té algemene opdracht aan de fotograaf om zelf het auteursrecht als opdrachtgever te verkrijgen. Tussen de fotograaf en het tijdschrift zouden afspraken gemaakt moeten zijn over de overdracht van het auteursrecht.

Waar mogen de foto’s gepubliceerd worden

Waar mogen de foto’s gepubliceerd worden? Flauw genoeg hangt dat af van wat je afspreekt.

Natuurlijk voor de publicatie waarvoor de foto’s gemaakt worden, dus de specifieke blogpost of het artikel in het tijdschrift. Maar horen daar bijvoorbeeld ook de social media uitingen bij om die publicatie aan te kondigen? Wat te denken van publicatie op de website van het tijdschrift? De een zal vinden dat het er logischerwijs bij hoort. Een ander zal het een extra publicatie vinden waar dus nog apart afspraken over gemaakt moeten worden.

Omdat de fotograaf óók een auteursrechthebbende is, zou je kunnen beargumenteren dat deze de foto’s in elk geval in zijn/haar portfolio op zou mogen nemen en daar wellicht ook een blog aan zou mogen wijden. Valt daar dan ook social media onder of gaat dat toch te ver?

Krijg je meteen het volgende probleem. Mag de stylist/bewoner de foto’s zelf wel gebruiken? Hij/zij is immers niet de auteursrechthebbende van de foto zelf, alleen van de specifieke samenstelling die je op de foto ziet. De stylist kan eigenlijk niet zelfstandig die foto gebruiken zonder toestemming van de fotograaf.

Kijk, zo lastig is dat dus. Hoe logisch is zoiets? Daarom kun je hier maar beter afspraken over maken!

Waar mogen de foto’s in elk geval NIET gepubliceerd worden?

Als de foto’s duidelijk voor één titel worden gemaakt, mogen de foto’s nog niet voor een andere titel van dezelfde uitgeverij gebruikt worden. Ook mogen de foto’s niet opeens in licentie gegeven worden aan een derde partij om ze te publiceren.

Maak vooraf duidelijke afspraken

Freelancers die voor een tijdschrift werken krijgen meestal een duidelijk en streng contract en bijbehorende algemene voorwaarden voorgelegd. Daar staat vaak vanalles in over hergebruik, gebruik door andere titels, online gebruik, wat de freelancer zelf nog met het werk mag doen, of het exclusief is en meer van dat soort zaken.

De kans is daarom best groot dat er wel al afspraken zijn tussen het tijdschrift en de fotograaf, alleen niet tussen tijdschrift en de stylist, laat staan tussen de fotograaf en de stylist. Bovendien moeten al die afspraken natuurlijk nog wel op elkaar aansluiten.

Heb je hulp nodig bij het op papier zetten van die afspraken of wil je een contract laten controleren, zodat je er zeker van bent dat jij de rechten krijgt die je ook graag wil hebben? Wij helpen je! Bespreek het contract tijdens een oploskoffie.

boek een oploskoffie

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*