Auteursrecht op een website, na een scheiding

Samen begin je een webshop. Je verdeelt de taken tussen jou en je (zaken)partner, maar op een gegeven moment gaan jullie uit elkaar. Er worden wel wat afspraken gemaakt. A mag door met de webshop. Maar eigenlijk houdt het daarmee op. B vindt dat ook prima, wat B gaat gewoon een eigen webshop bouwen. Die precies op die van A lijkt. Met dezelfde teksten en afbeeldingen. Nou mensen, als dit nog geen goed voorbeeld is dat je juist vooraf afspraken moet maken… Dit is een waargebeurd verhaal. In dit geval van een echtpaar dat is gaan scheiden en nu elkaar nog regelmatig in een rechtszaal treft. Het zou zomaar jou kunnen gebeuren, als je met een zakenpartner samenwerkt.

auteursrecht op een webshop

Auteursrecht op inrichting webshop

bronzeandmore.nl en tomschoice.nl zijn twee websites die beide draaien op het systeem van MijnWebwinkel.nl. Volgens de Rechtbank Rotterdam kan het weliswaar zijn dat er sprake is van een bestaande basiswebsite, maar zijn er altijd nog voldoende eigen keuzes te maken, waardoor er een auteursrecht op de eigen inrichting van de website kan bestaan en dat een ander dus ook voldoende mogelijkheden heeft om van een andere website af te wijken.

“Het aangekochte, door B aangeduid als “huis, tuin en keuken” frame, laat voldoende ruimte voor het maken van creatieve keuzes. Ook het enkele feit dat op de website tevens afbeeldingen of teksten staan die afkomstig zijn van leveranciers en deze toestemming voor verder gebruik hebben gegeven, doet niet af aan de omstandigheid dat bij de samenstelling van de inhoud en de inrichting van de website als geheel creatieve keuzes zijn gemaakt, waardoor de website van A als werk kwalificeert.” (r.o. 4.4)

“Uit de door A in het geding gebrachte producties blijkt bovendien dat naast het overnemen van de afbeeldingen met de daarbij behorende teksten B gekozen heeft voor een gelijke inrichting van de website, dat wil zeggen dat hij de “header” en de rubrieken “Winkelwagen (leeg)”, “Uw gegevens” en “Bestellen” op precies dezelfde locatie heeft geplaatst. Voor zover er verschillen zijn aan te wijzen, zoals bijvoorbeeld in de combinatie van de hoofdtekst en de daarnaast links gelegen tekst, zijn die ondergeschikt. Daarmee wordt niet afgedaan aan de zeer gelijkende totaalindruk van de websites. De conclusie is dat B met het overnemen van (delen van de) website van A inbreuk heeft gemaakt op het (mede) auteursrecht van A.” (r.o. 4.7)

Nou zie je in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam twee slecht ingescande screenshots, waarbij de ene webshop bijvoorbeeld een stuk lichter is dan de andere. Het probleem zit hier dus niet alleen maar in de volgorde van ‘winkelwagen, uw gegevens en bestellen’, wat naar mijn mening te banaal en triviaal is, maar ook in het tonen van de drie bronzen beelden in de header en overige indeling die hetzelfde is. Jammergenoeg is het over de inrichting van de webshop in hoger beroep niet meer gegaan, omdat de webshop tomschoice.nl alweer van uiterlijk en inrichting gewijzigd was.

 21,65 excl. BTW

Koop: Wetboek voor Webwinkels


Afbeeldingen overgenomen van derden

De meeste afbeeldingen waren niet gemaakt door een van de partijen zelf, maar deze waren afkomstig van derden. Van leveranciers, maar bijvoorbeeld ook van amazon.com. De eigenaresse van bronzeandmore.nl claimde auteursrechten op deze foto’s. Dat auteursrecht wijst het Hof niet aan haar toe. Ze heeft niet voldoende kunnen onderbouwen dat ze de maker is van de foto’s. Sterker nog, op een screenshot dat als bewijs is gebruikt om aan te tonen dat ze wel andere teksten gebruikt dan de leverancier, staat op de site van de leverancier dezelfde foto als op de website van bronzeandmore.nl. Als de leverancier helemaal geen toestemming geeft of heeft gegeven om dezelfde foto’s te gebruiken, dan zou de leverancier juist bronzeandmore.nl daarop aan kunnen spreken en om schadevergoeding kunnen vragen. In elk geval kan zij moeilijk tomschoice.nl verwijten dat hij dezelfde foto’s van derden gebruikt. Bronzeandmore.nl zal immers geen exclusieve licentie hebben gekregen van de leverancier om de foto’s te gebruiken.

Gezamenlijk auteursrecht op de teksten

De teksten die eerst op de website van A stonden, zijn gezamenlijk door A en B geschreven. Deels overgenomen van derden of vertaald uit het Engels. De rechtbank Rotterdam heeft aangenomen dat, hoewel de teksten eenvoudig zijn, er wel auteursrecht op deze ‘reclameteksten’ rust. A en B hebben daarom gezamenlijk het auteursrecht op de teksten.

“Er met [appellant] veronderstellenderwijs van uitgaande dat [geïntimeerde] en [appellant] gemeenschappelijk auteursrecht op de teksten toekomt, geldt ingevolge artikel 26 Aw juncto artikel 3:170 BW dat het exploitatierecht toekomt aan de auteurs gezamenlijk en de exploitatie van een gemeenschappelijk auteursrecht alleen met toestemming van alle deelgenoten kan geschieden.” (r.o. 12 Hof Den Haag)

A mocht de webshop voortzetten

Omdat A en B een gezamenlijk auteursrecht hebben op de teksten, hebben ze dus van elkaar telkens toestemming nodig om de teksten te mogen gebruiken. A heeft die toestemming al gekregen, omdat in het echtscheidingsconvenant was afgesproken dat A de webshop mocht voortzetten. Voor B was niets geregeld. Hij heeft dus nog apart toestemming van A nodig om de teksten in zijn webshop te mogen gebruiken. Die toestemming was en is er niet. Dat betekent dat B de teksten niet meer mag gebruiken en van de webshop moest verwijderen.

Maak afspraken!

Ik voel me soms net een LP die hangt. Blijf maar hetzelfde zeggen.
Maak toch eens goede afspraken! Vertrouwen is goed, maar heldere afspraken op papier blijven nodig. Dat zie je ook hier. A en B waren getrouwd. Alles goed en wel. Net zoals je wellicht een andere zakenpartner gewoon zult vertrouwen en taken verdeelt. Dat gaat goed zolang het goed gaat, maar wat als jullie uit elkaar gaan en de zakenpartner het auteursrecht claimt en op die manier er met de hele website of bijvoorbeeld jullie online programma’s vandoor kan gaan? Ben je mooi in de aap gelogeerd. Als jullie daar goede afspraken over hadden gemaakt, vooraf (!), dan was het wellicht eerlijker verdeeld geweest.

Laat een contract opstellen

Lees de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam en het daarop volgende arrest van het Hof Den Haag.

Wil je meer weten over auteursrecht en webshops? Lees dan deze blogposts:

Of lees Wetboek voor Webwinkels

 21,65 excl. BTW

Koop: Wetboek voor Webwinkels


Speak Your Mind

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.