Kornuit vs Kordaat: Lidl wint Kort Geding

Grolsch, merkhouder van Kornuit, bleek deze maand toch niet al te blij met het nieuwe Nederlandse biertje van Lidl, genaamd Kordaat. Grolsch vond het een merkinbreuk en startte een kort geding. De voorzieningenrechter gaf Lidl gelijk. Geen verwarringsgevaar en geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken. Kordaat bier mag (voorlopig) blijven bestaan.

Grolsch spande kort geding aan

Kordaat is alleen ingeschreven als een beeldmerk (1037132), niet als een woordmerk. Wellicht dat Grolsch daarom niet op de merkinschrijving zelf heeft gereageerd. Het beeldmerk van Kordaat is ook heel anders dan dat van Kornuit (1028420). De flesjes en etiketten zullen daarom niet al te snel voor verwarring zorgen.

Maar half februari 2019, enkele maanden na de introductie van Kordaat, bleek dat Grolsch nooit blij is geweest met Kordaat. Die etiketten zijn misschien het probleem niet, maar die naam wel! Grolsch heeft Lidl daar meteen op aangesproken, maar zou nooit een inhoudelijke reactie hebben ontvangen.

Vandaar dat het kort geding werd aangespannen, waarvan vandaag de uitspraak is gewezen.

Lees daarover meer bij Bierista / Tubantia / Distrifood / RTL Z 

Een merkinbreuk?

De vraag is of er verwarring kan ontstaan over de twee merken of in elk geval tussen het merk Kornuit en het woord Kordaat. Kan het relevantie publiek denken dat Kordaat ook van Grolsch is, bijvoorbeeld?

Het gaat hier allebei om pils. Omdat het (soort) product gelijk is, maakt dit de kans op verwarring natuurlijk veel groter, dan wanneer het alleen maar een soortgelijk product zou zijn.

Of er sprake is van verwarring, moet natuurlijk zo goed mogelijk objectief bepaald worden. Daarom wordt altijd beoordeeld of de merken op de volgende drie aspecten te veel op elkaar lijken, waardoor de verwarring kan ontstaan:

  • Begripsmatige/conceptuele overeenstemming
  • Auditieve overeenstemming
  • Visuele overeenstemming

Begripsmatig verschillen de woorden kornuit (vriend, maat) en kordaat (doortastend, ferm) veel van elkaar.

Maar Kornuit en Kordaat zijn allebei woorden bestaande uit 7 letters, beginnend met Kor, en eindigend op een t. Ui en Aa zijn weliswaar andere klanken, maar dat zorgt niet voor zoveel verschil, terwijl de andere elementen juist hetzelfde zijn, dat daardoor geen sprake meer zou kunnen zijn van verwarring.

Geen verwarring

De Rotterdamse voorzieningenrechter deed nog voor 15:00u vanmiddag uitspraak. Er is geen sprake van verwarring tussen Kornuit en Kordaat.

Of er een begripsmatig verschil bestaat, laat de voorzieningenrechter buiten beschouwing. De beide woorden hebben weliswaar allebei een eigen betekenis, maar de vraag is vooral of het publiek die woorden, en wat ze betekenen, ook kennen. Dat is in deze procedure niet aangetoond. De voorzieningenrechter vindt daarom dat er geen conclusies getrokken mogen worden over of er begripsmatig verschil bestaat (voor het publiek) of niet.

Volgens de voorzieningenrechter is er een visueel verschil in de woordmerken. Er is een te groot verschil tussen ‘nui’ en ‘daa’, vooral wanneer het in kleine letters is geschreven, waarbij er een punt op de i staat. Het verschil is duidelijker en groter dan de overeenstemming van ‘kor’ en het gebruik van een ‘t’ op het eind voor de woorden die even lang zijn.

De beeldmerken verschillen juist nog sterker van elkaar, waardoor er op basis daarvan al geen verwarring kan ontstaan.

Auditief zijn er ook wel overeenkomsten, door ‘kor’ en de ‘t’, maar omdat de klemtoon vooral op de tweede helft van het woord zou liggen en daar de woorden juist sterk van elkaar verschillen, is er toch auditief niet voldoende overeenstemming om verwarringsgevaar aan te nemen.

Kortom, volgens de voorzieningenrechter zijn de overeenkomsten gering, waardoor er geen sprake is van verwarringsgevaar en er dus geen sprake is van een inbreuk op het merkrecht van Grolsch.

Ongerechtvaardigd voordeel?

Voor Grolsch was een belangrijk argument voor dit kort geding, dat zij veel tijd, geld en moeite hebben gestoken in Kornuit en de bekendheid daarvan en dat Kordaat op die inspanningen mee had willen liften. Kordaat zou dus ongerechtvaardigd voordeel hebben getrokken.

Door de geringe overeenstemming tussen de twee woorden neemt de voorzieningenrechter ook het ongerechtvaardigd voordeel niet aan. Lidl heeft nog onderzoek laten doen: als consumenten een uiting van Kordaat zien, moeten ze dan aan Kornuit denken? Volgens Grolsch was het onderzoek niet goed genoeg uitgevoerd en zou uit social media uitingen en artikelen in de media blijken dat mensen wel Kornuit en Kordaat aan elkaar koppelden. Dat was volgens de voorzieningenrechter niet voldoende en ze hebben verder geen eigen onderzoek ingebracht om het onderzoek van Lidl te weerspreken, dus ook deze vlieger gaat niet op.

De kosten die Grolsch aan Lidl moet vergoeden door het verliezen van dit kort geding: € 31.344,75

De uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl

Meer merkenrechtspraak:

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*