Quitclaim: wie is er verantwoordelijk voor?

Een quitclaim wordt ook wel eens toestemmingsformulier genoemd. Het is inderdaad een formulier, waarmee de geportretteerde toestemming geeft om het portret te mogen gebruiken, zoals in dat formulier is omschreven. De geportretteerde kan dan niet meer tegenhouden dat het portret wordt gepubliceerd. Maar wie is er nu voor verantwoordelijk dat er zo’n quitclaim is en getekend wordt? Is dat de fotograaf of de opdrachtgever?

Portretrecht: Wie is verantwoordelijk voor de quitclaim

Niemand is verantwoordelijk

De wet schrijft niet voor wie verantwoordelijk is voor de quitclaim. Eigenlijk staat alleen in de Auteurswet dat een geportretteerde een portretrecht heeft en zich kan verzetten tegen het openbaar maken van een portret, als de geportretteerde daar een redelijk belang bij heeft.

Een quitclaim neemt, als het goed in elkaar zit, de mogelijkheid tot dat redelijk belang weg.

Maar wie de quitclaim opstelt of laat ondertekenen, dat doet er niet toe. Dat zullen fotograaf en opdrachtgever of publicerende partij dus onderling uit moeten vechten.

Praktisch: Fotograaf zorgt voor handtekeningen

De fotograaf weet wie hij/zij fotografeert en kan nog op die personen aflopen of dat laten doen door een assistent. Praktisch gezien is het voor de fotograaf het makkelijkst om een quitclaim ondertekend te krijgen.

Als fotograaf zorg je dat duidelijk is welke quitclaim bij welke foto’s hoort en de rest laat je over aan opdrachtgever of uitgever.

Inhoud van de quitclaim

De inhoud van de quitclaim zou ik vooral overlaten aan de opdrachtgever of uitgever. Een fotograaf maakt alleen de afbeeldingen, terwijl de opdrachtgever of uitgever weet hoe de foto’s gepubliceerd gaan worden of in elk geval het breed ze het mogelijk in willen zetten.

Een fotograaf is geen jurist, dus waarom zou hij/zij beter zijn in het opstellen van de quitclaim dan de opdrachtgever? Sterker nog, bij de briefing kan allerlei informatie verloren gaan of verkeerd begrepen worden, waardoor achteraf de quitclaim niet blijkt te voldoen.

Wat als er geen quitclaim is?

Zonder quitclaim val je terug op het gewone portretrecht.
Bij portretten die niet in opdracht of ten behoeve van de geportretteerde zijn gemaakt (zoals in de meeste gevallen wanneer je gebruikmaakt van een quitclaim) komt het neer op de vraag of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich te kunnen verzetten tegen de openbaarmaking van het portret. De geportretteerde heeft absoluut geen vetorecht.

Portretten die in opdracht van de geportretteerde zijn gemaakt, mogen alleen gepubliceerd en openbaar gemaakt worden met toestemming van de geportretteerde. Als er geen quitclaim is, zal in elk geval op een andere manier die toestemming te bewijzen moeten zijn. Misschien staat dat al in de voorwaarden van de fotograaf, als de geportretteerde zelf de opdrachtgever was.

Heb je ook een quitclaim nodig? Gebruik dan de quitclaims uit de store als basis en vul het aan met de nodige gegevens.

 29,95 excl. BTW

Download de quitclaims

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Comments

  1. Thanx weer voor deze nuttige post! En als ik als event-vlogger of podcaster nou op een event rond loop en daar mensen aanspreek, waarbij ze duudelijk zien dat ze worden opgenomen in beed en geluid… en ze werken daar aan mee… mag ik er dan vanuit gaan dat ik het ook mag publiceren? En welk voorbeeld kan je geven van een “redelijk belang” op basis waarvan iemand toch kan eisen dat ik de beelden/audio offline haal? Ben benieuwd! 🙂

    • Dat ligt er inderdaad nog wel een beetje aan hoe en waar je het wil publiceren. Zo heeft een geportretteerde bijvoorbeeld eerder een redelijk belang als zij/haar portret in een reclame-uiting wordt gebruikt. Of wanneer het portret niet zo “onschuldig” is (denk aan sex, bloot of erotiek). Charlotte heeft hieraan trouwens nog een specifiekere blog gewijd: Wat mag je doen met foto’s van bezoekers van je evenement?

    • Hi Jelle! Als je er even bij vertelt dat het voor jouw vlog of podcast is (en dan is het slim ook dat meteen even op te nemen), dan zit je eigenlijk al wel goed. Kijk wel uit met die beelden leveren aan de organisatie. Als ‘verslag’ kan het bijna altijd, maar als promo voor bijvoorbeeld een ander event is het lastiger.

      • Thanx! Dat is goed om te weten en scherp te hebben. Nu wordt ik natuurlijk geregeld geboekt als EventVlogger waarbij ik een vlog oplever aan de organisatie. Als zij dat een jaar later gebruiken als “promo” voor de volgende editie… Zal vast niemand moeilijk over doen maar good to know…

Speak Your Mind

*