Gratis weggever en salesfunnels: hoe bouw je legaal een maillijst op?

De e-maillijst is een belangrijk marketinginstrument. De ontvangers vragen immers zelf om die mails. Althans, dat is het idee. De communicatie is bovendien directer. Het komt altijd binnen in de mailbox van de ontvanger en je bent niet afhankelijk van de algoritmes van social media. Die maillijst kun je vervolgens gebruiken voor nieuwsbrieven en salesfunnels. Je moet mensen alleen nog éven overtuigen zich in te schrijven. Dat doe je natuurlijk met een gratis weggever, want dat blijkt effectief. Toch gaat niet lang niet juridisch correct.

gratis weggevers emaillijsten salesfunnels en privacy

Wil je ongeveer elke twee weken onze digitale oploskoffie ontvangen?

Schrijf je in!

Privacy

Juist omdat je met een e-mail direct bij iemand binnenkomt, mag je mensen niet zomaar e-mailen. Of het een persoonlijk e-mailadres is of een zakelijk e-mailadres van een persoon, doet er niet toe.

We hebben hierbij te maken met twee verschillende wetten:
De AVG (ook bekend als GDPR) en de Telecommunicatiewet (die voortkomt uit de Europese e-Privacy richtlijn).

De Telecommunicatiewet gaat over de vraag of je personen wel mag mailen en of je andere vormen van direct marketing op ze toch mag passen.
Daar staat onder meer dat je alleen maar ongevraagde communicatie mag versturen, wanneer je daar vooraf toestemming voor hebt gekregen. (Of de communicatie dan nog wel ongevraagd is, kun je over debatteren, maar de bedoeling van de regel is duidelijk).

Vervolgens moeten we kijken naar de AVG hoe we dan toestemming moeten vragen. Deze toestemmingsvereisten zijn iets strenger dan de toestemmingsvereisten uit de vorige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens.

Toestemming

Wat zijn dan de eisen die aan de toestemming worden gesteld?

  • Gegeven toestemming moet je kunnen aantonen/bewijzen
  • Het moet een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting zijn
  • De toestemming moet een actieve handeling zijn
  • Bij meerdere doelen, moet voor elk doel apart toestemming worden gegeven
  • De toestemmingsvraag moet in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zijn opgesteld

Aan de hand van een paar voorbeelden leg ik je graag uit hoe je op de juiste manier toestemming kunt vragen om iemand op je maillijst te plaatsen.

Toestemming voor twee soorten gebruik?

Hieronder zie je twee voorbeelden waarbij je maar één keer naam en e-mailadres hoeft in te vullen, maar deze wel voor twee verschillende doeleinden worden gebruikt. Dat mag niet volgens de AVG. Gebruik je de gegevens voor verschillende doeleinden, dan moet je voor alle doeleinden apart toestemming vragen.

Toestemming webinar en maillijst

Hierboven zie je dat er toestemming gevraagd wordt om het e-mailadres te gebruiken om de link naar de gratis webinar toe te kunnen sturen. Daar is natuurlijk niets mis mee. Sterker nog, je zou je af kunnen vragen of toestemming hiervoor wel nodig is. Wie zich aanmeldt voor het webinar, moet informatie over dat webinar kunnen ontvangen. Maar goed, als je kiest voor toestemming als grondslag, dan moet het wel op de juist manier uitgevoerd worden.

De toestemming voor het webinar wordt hier gecombineerd met toestemming voor de nieuwsbrief. Dat mag dus niet, omdat het twee verschillende doeleinden zijn. Voor de nieuwsbrief had apart toestemming gevraagd moeten worden. Bijvoorbeeld door er een apart aanvinkhokje voor te maken, die uiteraard niet vooraf is aangevinkt, want dan is het geen actieve handeling meer.

Toestemming test en e-maillijst

Hierboven zie je een formulier waarbij je naam en e-mailadres in moet vullen om mee te kunnen doen aan een test. Je geeft automatisch toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen.

Die test kun je misschien ook best doen zonder gegevens achter te laten, maar is nu als de weggever ingezet om aan die gegevens te komen. Gelukkig vermelden ze er nog bij dat je daarmee ook ingeschreven wordt voor de nieuwsbrief, maar ook hier weer is dat een ander doel. Daar had dus apart toestemming voor gevraagd moeten worden. Deze gecombineerde toestemming mag niet.

Voorwaarde voor de weggever

De toestemming moet vrij gegeven kunnen worden. Je mag daarom niet zeggen dat je akkoord moet gaan met de inschrijving voor de nieuwbrief omdat je anders je gratis weggever niet krijgt.

Toestemming voorwaarde gratis weggever

Het formulier hierboven heb ik niet uitgeprobeerd. Afhankelijk van hoe het is ingericht, is het een heel positief of juist een negatief voorbeeld.
Als de toestemming voor de nieuwsbrief noodzakelijk is om de gratis whitepaper te krijgen, dan geef ik daar dus geen vrije toestemming en mag deze constructie niet, omdat ze me proberen te lokken met de whitepaper.
Maar misschien krijg je hier wel werkelijk de gratis whitepaper en is het aanvinken helemaal niet nodig. In dat geval is het gewoon een slimme manier om alsnog de nieuwbrief aan te bieden.

Vul je bij ons bijvoorbeeld ons contactformulier in, dan kun je kiezen of je ook de nieuwsbrief wil ontvangen. Het is gewoon een extra optie, maar zeker geen verplichting.

Toestemming Nieuwsbrief voorwaarden proefabonnement

Met dank aan Nathan Veenstra nog een voorbeeld. Toestemming om de nieuwsbrief toegestuurd te krijgen is een voorwaarde om het gratis proefabonnement te kunnen ontvangen. Dat mag niet.

Opvallend detail: Nathan kreeg deze aanbieding voor het gratis proefabonnement, nadat hij ergens op gestemd had. ‘Zonder verdere verplichtingen’ kon hij dit gratis proefabonnement krijgen. Ze bedoelden waarschijnlijk slechts dat opzeggen niet nodig is om aan een betaald abonnement te ontkomen, maar de verplichting om je in te schrijven voor de nieuwsbrief blijft natuurlijk wel een verplichting.

FNV Toestemming nieuwsbrief voorwaarde download weggever

Zelfs de FNV blijkt het niet zo nou te nemen met privacy. In elk geval kan de privacy van ZZP’ers de FNV kennelijk niet zoveel schelen. Om een brochure te kunnen downloaden, moet er eerst toestemming gegeven worden om ook de nieuwsbrief te ontvangen.

Actieve handeling

Er moet expliciet toestemming worden gegeven. Dat wil zeggen dat er actieve handeling plaats moet vinden. Een vooraf aangekruist vakje mag daarom niet.

Toestemming maillijst vooraf aangevinkte vakjes

Eigenlijk is in het voorbeeld hierboven heel goed dat ze voor de twee verschillende nieuwsbrieven apart toestemming vragen. Jammer alleen dat ze vooraf al aangekruist staan alsof je beide wil ontvangen. Dat mag niet.

Toestemming maillijst aangekruist vakje

Je moet toch zelf actief op die inschrijvenknop klikken, dus zou bovenstaand voorbeeld gewoon moeten mogen. Toch mag dat volgens de AVG eigenlijk niet. Een vakje mag simpelweg niet vooraf al aangevinkt zijn. Dus zelfs niet met de bedoeling een bepaalde keuze te suggereren.

Akkoord met de privacyverklaring

Het klopt dat je moet verwijzen naar je privacyverklaring. Daar staat immers meer in over de verwerking van de persoonsgegevens. De toestemming heb je goed geregeld, maar informatie over de rechten van de betrokkene, bewaartermijnen etc. dat heb je nog niet medegedeeld en staat in de privacyverklaring, als het goed is.

Daar heb je geen toestemming voor nodig, maar zorg wel dat je verwijst naar de privacyverklaring. Check dus ook of die link nog werkt!

Nieuwsbrief akkoord privacyverklaring

Hierboven zie je een voorbeeld waarbij je iets gratis krijgt, maar waarbij je waarschijnlijk ook op de e-maillijst komt te staan, zelfs zonder dat daar iets over gezegd wordt. Ik heb het niet uitgeprobeerd, dus kan er niet uit eigen hand iets over zeggen. Dat mag dus niet. Je mag iemand niet zomaar op een e-maillijst plaatsen zonder toestemming.

Grappig genoeg wordt er wel gevraagd akkoord te gaan met de privacyverklaring, terwijl dat niet nodig is. In plaats daarvan had er gevraagd kunnen worden of iemand de nieuwbrief zou willen ontvangen. Dan mag het geen verplicht aan te vinken vakje zijn, maar genoeg mensen die het toch aan zullen vinken.

Toestemming Privacyverklaring Nieuwsbrief

Hierboven zie je ook weer dat er akkoord wordt gevraagd op het privacyreglement. Helaas ontbreekt de link naar het reglement. Behalve dat dit akkoord helemaal niet nodig is, kan ik het hier niet eens lezen? Gelukkig staat er wel een werkende link in de footer van de website.

Daarnaast wordt er gevraagd om toestemming te geven vanalles toe te sturen. Dat lijkt dus meer te zijn dan alleen die gratis audiotraining. Als het een vrijwillig aan te vinken vakje is, dan is dit alleen maar heel goed. Een aanprijzende tekst mag uiteraard!

Is het een verplicht vakje, dan wordt het weer een voorwaarden voor het ontvangen van de gratis audiotraining. Dat mag niet.

Alleen een mededeling

Soms wordt slechts medegedeeld dat je ook de nieuwsbrief zult ontvangen nadat je iets gratis hebt ontvangen. Dat is niet goed genoeg, omdat er toestemming is om die nieuwsbrief te mogen versturen.

Enkel mededeling inschrijving nieuwsbrief

Hierboven zie je dat er eigenlijk alleen medegedeeld wordt dat je de nieuwsbrief zult ontvangen. Dit mag niet op deze manier, omdat er toestemming nodig is. Een mededeling alleen is niet genoeg, ookal klik je bewust op de knop.

Gratis weggever zonder toestemming

Hierboven zie je dat de gegevens veilig zullen zijn bij het bedrijf waar je het gratis e-book kunt downloaden. Helaas ontbreekt de link naar de privacyverklaring waar ik daar meer over kan lezen. Bovendien gebruiken ze je gegevens ook voor de nieuwbrief, maar dat vertellen ze je niet eens.

Als het alleen om de weggever zelf gaat, dan heb je de persoonsgegevens niet nodig. Die mag je dan niet verwerken volgens de AVG. In dat geval kun je de weggever dus ook gewoon als download aanbieden, zonder dat er gegevens achtergelaten hoeven te worden.

gratis weggever zonder verplichtingen

Met een gratis weggever zoals hierboven, waarbij je helemaal geen gegevens hoeft achter te laten, bouw je natuurlijk geen maillijst op. Althans niet direct. In een e-book kun je natuurlijk wel meer links en informatie opnemen, waardoor je mensen alsnog verleid om zich in te schrijven voor de nieuwbrief.

Inschrijven, dan krijg je een weggever

Hoe je het wel kunt doen is als volgt: je vraagt mensen zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, zodat ze expliciet daar toestemming voor geven. Als cadeautje krijgen ze vervolgens iets. Het belangrijkste is dan de inschrijving voor de nieuwsbrief en het cadeautje is iets extra’s. Daarmee is niet meer de weggever het belangrijkste, waarbij de voorwaarde is dat je je inschrijft voor de nieuwsbrief, maar maak je de weggever puur de verleider. Het is dan net dat laatste duwtje om toch in te schrijven.

Nieuwsbrief met cadeautje

Hierboven zie je dat het vooral gaat om de nieuwsbrief en wat je dan allemaal krijgt. Als extraatje krijg je vervolgens €10,- korting bij een volgende bestelling.

SEO Zwolle weggever nieuwsbrief

Hierboven zie je het slechtste voorbeeld dat ik op de website van SEO Zwolle kon vinden. Onderaan de pagina wordt namelijk nog een keer de optie geboden om de gids te downloaden en daar wordt echt alleen maar gezegd: “Meld je aan voor de nieuwsbrief en download de Gratis SEO Handleiding 2019” Zie je vervolgens die knop waar duidelijk op staat dat je je daarmee aanmeldt voor de nieuwsbrief? Mooier kan niet. Helaas staat er op de knop onderaan de pagina wel ‘Download SEO Handleiding’, maar goed, de tekst erboven is duidelijk genoeg.
Een link naar de privacyverklaring zou het helemaal af maken. Deze moet je nu zelf zoeken in de footer van de website.

Nieuwsbrief first, weggever second

Wil je je maillijst laten groeien? Zorg dat je eerst daar toestemming voor krijgt. Of je daar nu nieuwsbrieven mee gaat versturen of dat je mails uit je sales funnel gaat versturen of andere commerciële communicatie, dat maakt niet uit.

Vervolgens geef je als cadeautje nog een weggever. Die mag je uiteraard vermelden en daar mag je mensen ook mee aantrekken. Het kan ze net over de drempel helpen om toch in te schrijven.

Zo bouw je legaal je maillijst. Bovendien is de kans dat mensen je e-mails blijven lezen ook groter. Ze komen namelijk niet alleen voor de weggever. De e-mails zijn niet onverwacht. De meeste mensen willen graag je mails ontvangen. Dat zijn dus ook de mensen die je e-mails lezen en die je om kunt zetten naar klanten.

Geïnteresseerd in de digitale oploskoffie van Charlotte’s Law? Je ontvangt hem ongeveer elke twee weken in je mailbox.

Schrijf je in!

Een risico van €450.000,-

Welk risico je neemt als je niet aan de regels voldoet? Schending van de Telecommunicatiewet, ook wel de anti-spam wet genoemd, kan je maximaal €450.000,- kosten.

Behalve de Telecommunicatiewet bestaat er ook nog de Code E-mail. Als er klachten over spam binnenkomen bij de Reclame Code Commissie, wordt deze naast de Code E-mail gelegd. Deze is gebaseerd op de Telecommunicatiewet, maar is op bepaalde punten nog net iets strenger. Er kan geen boete worden opgelegd, maar je kunt wel een aanbeveling krijgen, op een zwarte lijst komen te staan en er kan zelfs een persbericht over de spammer uitgestuurd worden. Alle uitspraken worden gepubliceerd.

Meer lezen over nieuwsbrieven en recht? Lees hier verder:

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Comments

  1. Wat een steengoed artikel weer. Handig, met al ie voorbeelden.

    Dank voor het delen!

  2. Dank je wel voor het schrijven en delen hiervan! Hiermee heb ik écht nieuwe kennis op gedaan. Ik ben namelijk bezig om te bedenken wat leuke gratis weggevers zijn. Dankzij deze blogpost kan ik die op de juiste manier aanbieden, echt helemaal top!

Speak Your Mind

*