Geen auteursrecht op smaak, dus geen auteursrecht Heksenkaas

Smaak wordt niet door het auteursrecht beschermd. Het is te subjectief, volgens het Hof van Justitie EU. Daarom rust er geen auteursrecht op Heksenkaas en kunnen ze niets beginnen tegen de Witte Wievenkaas die er teveel op zou lijken.

Auteursrecht op smaak heksenkaas?

Heksenkaas is geen werk

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet smaak een ‘werk‘ zijn. Daarvoor is nodig dat het een originele intellectuele creatie is. Daarnaast moet het een expressie, een uitdrukking zijn. Er rust geen auteursrecht op ideeën, procedures, methodes, werkwijzen of wiskundige concepten op zich. Alleen de uitwerking daarvan, daar kan auteursrecht op rusten.

Er is dus pas sprake van een werk, zo zeg het Hof van Justitie, als het identificeerbaar is met voldoende precisie en objectiviteit. Er zijn namelijk te veel variabelen mogelijk en het is te afhankelijk van de omstandigheden. Smaak is een belevenis.

De smaak van een voedingswaar, zoals Heksenkaas, kan niet voldoende objectief en niet met voldoende nauwkeurgheid worden geïdentificeerd. Daarom is het geen auteursrechtelijk werk.

Over smaak valt niet te twisten

Wat het Hof van Justitie dus eigenlijk zegt, is dat iedereen een smaak anders beleeft. Wat jij proeft, zal ik niet per se ook zo proeven en andersom.

De een vindt koriander lekker en de ander zegt dat het naar zeep smaakt. Kan ik me dus niet voorstellen, dat je koriander naar zeep vindt smaken. Maar dat is wel precies waarom het Hof van Justitie EU geen auteursrecht op smaak erkend.

Omdat iedereen smaak anders beleeft, zul je ook bij het vergelijken van smaken steeds verschillende uitkomsten krijgen. Bij de een zullen namelijk andere elementen uit een voedingsmiddel de boventoon voeren dan bij iemand anders. Daardoor kan het zijn dat de ene persoon producten wel op elkaar vindt lijken en de ander niet.

Omdat het nu nog niet mogelijk is om smaak objectief vast te stellen, zouden inbreuken ook niet objectief vastgesteld kunnen worden en kan ook niet objectief bepaald worden of een smaak wel voldoende creatief is en ook in die zin de drempel wel zou halen.

Afhankelijk van technologie

Het is nu nog niet mogelijk om met technische middelen de smaak objectief vast te stellen en het onderscheid met andere voedingswaar te bepalen, volgens het Hof van Justitie.

Ze laten hiermee ruimte voor de toekomst. Mocht ooit dus wel met technische middelen voldoende objectief en nauwkeurig een smaak vastgesteld kunnen worden, zodat ook objectief bepaald kan worden of smaken van verschillende voedingsmiddelen van elkaar verschillen, zou er alsnog auteursrecht op smaak kunnen komen te rusten.

Lees het Persbericht
Het (korte!) arrest is te vinden op Curia.

Wil jij ook een product, naam, dienst of ontwerp beschermen? Neem contact op voor de mogelijkheden!


Mail Charlotte’s Law

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*