Fotograaf: deze afspraken moet je maken met je second shooter

Heerlijk, zo’n second shooter of assistent die wat werk uit handen kan nemen. Foto’s van momenten of hoeken waar je zelf nooit had kunnen staan, bijvoorbeeld. Je levert aan je opdrachtgever de foto’s alsof ze allemaal van jou waren, maar dat is natuurlijk niet zo. Je moet dus goede afspraken maken met je second shooter of assistent.

Wat is de opdracht?

Om te weten wie het auteursrecht oude werken heeft, kan van belang zijn te weten hoe de opdracht in elkaar zat. Het gaat om de vraag welke opdracht jij als fotograaf aan je second shooter geeft. Als de second shooter nog wel wat eigen creatieve inbreng heeft en je vooral kaders geeft, dan krijgt de second shooter een eigen auteursrecht op de foto’s.

Recht op nabewerking

Vaak is de afspraak dat de nabewerking door de fotograaf en niet door de second shooter wordt gedaan. Dat zorgt voor meer eenheid in het af te leveren product.

Meestal gaat het bij nabewerking niet om extreme bewerkingen. Het zit vaak meer in uitsnede, licht, kleur, witbalans, contrast. Daarmee wordt een eenduidige stijl bereikt. Misschien zelfs een herkenbare stijl. Maar op een stijl rust geen auteursrecht. Op relatief eenvoudige nabewerking helaas ook niet.

De nabewerking moet voldoende creatief zijn, moet een eigen en oorspronkelijk karakter hebben en het stempel van de maker dragen, om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

Auteursrecht overdragen of een licentie?

Kortom, de second shooter zal meestal een eigen auteursrecht hebben. Dat betekent je over het auteursrecht goede afspraken moet maken.

Welke afspraken heb je met je eigen opdrachtgever gemaakt? Daar moeten de afspraken die je met je second shooter maakt wel mee overeenstemmen. Als je het auteursrecht op foto’s aan je opdrachtgever overdraagt, dan heb je eerst het auteursrecht zelf nodig. Je kunt niet overdragen wat je niet hebt.

Geef je je opdrachtgever alleen een licentie? Zorg dan dat je van de second shooter een licentie krijgt, waarmee je een sublicentie mag verlenen aan je opdrachtgever. Niet zomaar een sublicentie natuurijk, maar een die precies aansluit op de licentie die jij aan je opdrachtgever geeft.

Fotograaf moet afspraken maken met second shooter

Spreek met je second shooter tenminste hetzelfde af als jij met je opdrachtgever hebt afgesproken

Belangrijk is dat de afspraken die je met je second shooter maakt, aansluiten op de afspraken die je met je opdrachtgever maakt.

Als jij bijvoorbeeld me je opdrachtgever de afspraak hebt gemaakt dat je de foto’s zelf niet zult gebruiken of openbaar maken, dan moet je dus ook met de second shooter afspreken dat hij/zij de foto’s die hij/zij gemaakt heeft ook niet mag gebruiken of openbaar mag maken.

Op deze manier moet je eigenlijk alle afspraken nalopen en zorgen dat je ze in één lijn brengt.

Vergeet de werkafspraken niet

Daarnaast moet je natuurlijk ook de andere standaard afspraken maken die je altijd uit maken bij het aanvaarden of uitzetten van een opdracht. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • Aanwezigheid
  • Aantal te leveren foto’s
  • Worden foto’s al bewerkt geleverd of juist niet?
  • Welke prijs wordt afgesproken?
  • Betalingsvoorwaarden
  • Aansprakelijkheid
  • Auteursrecht en naamsvermelding
  • Portretrecht

Hulp nodig bij het maken van een contract met je second shooter? Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Ik wil een offerte!

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*