Contract? Iedereen moet aan de overeenkomst van opdracht voldoen

Een contract gaat over de afspraken die je maakt. Bij een overeenkomst van opdracht maak je ook die afspraken. Klinkt logisch, maar door frustraties wil iemand nog wel eens de kont tegen de krib gooien, waardoor het toch allemaal een potje wordt. Dat maakt het alleen maar erger en dan beland je bij de rechter…

Contract bij opdracht - Beide partijen hebben verplichtingen

Een vonnis als voorbeeld

Een reclamebureau zou twee korte animatievideo’s maken voor een BV. Gelukkig maakten ze wel een paar afspraken:

package deal:
2 ANIMATIE VIDEO’s
1 van 60 sec en 1 van 30 sec
€ 1.500,- EX. BTW

Inclusief:

 • vragenlijst
 • scriptwriting
 • revisie script
 • voice-over
 • muziek (rechtenvrij)
 • video creatie
 • revisies (maximaal 2 revisierondes)
 • definitieve oplevering

Had van mij nog best een tikje concreter gemogen (hoeveel revisies van dat script dan en waarop zien die andere twee revisierondes eigenlijk, en wat is een definitieve oplevering? Bovendien, hoe kan een opdracht er zonder oplevering zijn?)
Maar goed, een vonnis zegt vaak niet alles en kennelijk waren er ook algemene voorwaarden waar misschien wel meer uitleg in staat. Dat is ook wel fijn, anders wordt het contract weer onnodig lang.

Er werd ook nog afgesproken dat er 75% vooruit betaald zou worden en 25% na definitieve oplevering en dat als de video’s langer zouden worden, de prijs dan evenredig wordt vermeerderd met het aantal seconden.

Schikking

Maar dan ontstaan er tijdens de uitvoering problemen en stappen ze kennelijk al naar de rechter. Daar treffen ze alsnog een schikking:
Het reclamebureau zou diezelfde avond de twee video’s nog online zetten, zodat daarop nog commentaar geleverd kan worden. Wijzigingen zullen ze verwerken binnen enkele dagen. Na goedkeuring voor de video’s zou het reclamebureau de bronbestanden leveren en zou de opdrachtgever de eindfactuur, inclusief kosten voor meerwerk, betalen.
Ofwel: beide partijen gaan alsnog de overeenkomst uitvoeren. Prima uitkomst van een schikking, zou je denken.

Slecht, knullig en kinderachtig

De opdrachtgever heeft zijn eerste factuur dus wel betaald, maar wil dat bedrag terugkrijgen en de overeenkomst ontbinden. Dat betekent dan ook dat het reclamebureau de video’s niet meer hoeft te leveren. Waarom de opdrachtgever dat wil?

 • Het niveau van de scripts was slecht, knullig en kinderachtig geschreven
 • Opdrachtgever zag zich daarom genoodzaakt de tekst zelf te herschrijven
 • Het reclamebureau zou de tekst daarna nog inkorten, maar het werd alleen maar langer
 • Klachten van opdrachtgever over de lengte van het script werden afgedaan met ‘ach, het is een proces hè’ en ‘dat komt wel’.

Opdrachtgever had telkens kritiek op de video’s. Namen die verkeerd werden uitgesproken en klemtonen die verkeerd werden gelegd. Hij was het vertrouwen kwijt. Het reclamebureau zou nooit fatsoenlijke video’s leveren. Maar, proef ik een beetje, er zijn wel meer dan twee revisierondes geweest voor zowel het script als de voice-over en kennelijk heeft het reclamebureau wel steeds mee willen werken aan wijzigingen, maar raakte het geduld van de opdrachtgever op.

Video’s niet via YouTube opgeleverd

Tijdens de zitting werd afgesproken dat het reclamebureau de video’s diezelfde avond nog online zou zetten, zodat daar nog eens commentaar op gegeven zou kunnen worden. Dat gebeurt ook en doorgegeven wijzigingen worden door het reclamebureau verwerkt. Ze halen de oude versies offline en zetten de nieuwe video’s online. Ze sturen een mail met de nieuwe linkjes.

Kennelijk bekijkt de opdrachtgever de video’s niet via de nieuwe, maar via de oude linkjes. Die werken niet. De mededeling dat de video’s zijn verwijderd komt in beeld. Logisch, want ze zijn ook verwijderd. Volgens opdrachtgever zijn de video’s daarom niet geleverd en hij meldt aan de rechter dat er niet voldaan is aan de afspraken die bij de schikking zijn gemaakt.

Oordeel van de rechter

Opdrachtgever heeft geen (tweede) keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nog wijzigingen te laten aanbrengen of kritiek te leveren. Er is ook geen akkoord geweest op de laatste versie (terwijl wel was afgesproken dat dit nodig was).

Omdat het reclamebureau zich aan alle afspraken heeft gehouden, krijgt het reclamebureau gelijk. Opdrachtgever moet alsnog de eindfactuur betalen en het reclamebureau zal de bronbestanden nog moeten leveren.

De volledige uitspraak lees je op rechtspraak.nl

Een contract is niet genoeg

Fijn natuurlijk, dat afspraken op papier staan, maar dan moet iedereen daar zich nog wel aan houden. Bovendien merk je hier dat communicatie gewoon heel belangrijk is. Als je bijvoorbeeld zegt dat er maar twee revisierondes zijn, dan is ‘het is een proces’ en ‘dat komt wel’ opeens wel verrassend. Prima natuurlijk, als ook je opdrachtgever er zo in staat, maar er zullen ook veel opdrachtgevers zijn die gewoon graag snel resultaat willen zien en zich niet de hele tijd met dat proces bezig willen houden. Zo zul je aan de andere kant ook opdrachtgevers treffen die elke keer maar weer aanpassingen willen of een aanpassing weer terug willen draaien, terwijl die aanpassingen niet nodig zijn omdat er sprake zou zijn van een fout. Dan is het eigenlijk wel weer fijn dat je het aantal revisierondes hebt beperkt.

Lees ook: Algemene voorwaarden zijn niet genoeg

Het gaat om verwachtingenmanagement

De vraag is hier natuurlijk ook wanneer dat reclamebureau nu echt ‘in verzuim’ was. Vanaf welk moment kun je zeggen dat het reclamebureau zich niet aan de overeenkomst, niet aan de opdracht houdt. Wanneer kun je zeggen dat het reclamebureau de afspraken uit het contract niet nakomt?

Als je kijkt naar de afspraken, kunnen alle boxen gecheckt worden. Er zijn video’s geleverd, een script en er zijn voldoende revisierondes geweest.

Mocht de opdrachtgever dan eigenlijk wel klagen?
Verkeerde uitspraak van een naam en een (objectief) verkeerde klemtoon, dat zijn natuurlijk gewoon fouten die hersteld moeten worden. Het lastige bij zoiets als een video en wijzigingen daarin, is dat je ook te maken hebt met smaak. Als de vraag om een bepaalde wijziging niet specifiek genoeg is, kan het zijn dat de uitkomst daarvan wederom niet naar verwachting van de opdrachtgever is.

Het is daarom van belang om verwachtingen goed uit te spreken. Door beide partijen. Een opdrachtnemer, het reclamebureau hier, zou dus ook goed moeten doorvragen of moeten spiegelen, om te kunnen controleren of ze de opdracht goed begrepen hebben. Het lastige is namelijk dat in de meeste gevallen een opdrachtgever en opdrachtnemer een verschillend kader hebben van waaruit ze denken, waardoor ze andere verwachtingen en aannames hebben. Wat voor iemand logisch is, spreek hij/zij vaak niet uit. Het is echter belangrijk om te beseffen dat de ander dus niet hetzelfde kader heeft en niet dezelfde kennis heeft, waardoor wat voor jou normaal is, voor de ander dat misschien helemaal niet normaal is.

Maak een tijdspad of spreek deadlines af

Verstandig is om in elk geval wat afspraken te maken over wat er wanneer geleverd wordt en bijvoorbeeld ook wanneer er feedback gegeven moet worden. Dat kunnen data zijn of telkens een bepaald aantal dagen, weken of maanden. Als een opdrachtgever iets voor een bepaalde datum nodig heeft, moet er wellicht een hardere deadline afgesproken worden.

Door dit soort afspraken te maken, worden de verwachtingen over en weer duidelijker. Zijn wijzigingen niet op tijd doorgevoerd, worden bepaalde deadlines niet gehaald, dan kan dat consequenties hebben. De deadlines spreek je af in een contract, maar de consequenties van het niet halen van deadlines zouden weer in algemene voorwaarden opgenomen kunnen worden. Bijvoorbeeld, dat als de opdrachtgever niet op tijd met feedback komt, er nieuwe deadlines afgesproken moeten worden. Andersom geldt dat als de opdrachtnemer niet op tijd levert, je af kunt spreken dat er direct sprake is van verzuim en de overeenkomst meteen ontbonden zou mogen worden, zonder een ingebrekestelling en de kans nog te herstellen.

B2B contracten zijn heel ruim

Het mooie van zakelijke contracten en andere afspraken tussen twee bedrijven, is dat je best heel veel af mag spreken. Consumenten/particulieren worden door de wet heel goed beschermd, maar zakelijk krijg je juist de ruimte om je eigen regels te maken.

Wil jij ook je eigen regels kunnen maken, maar heb je daar wat hulp bij nodig? Wij helpen graag bij het opstellen van een contract of algemene voorwaarden

Hulp bij een contract

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Comments

 1. jan moerman says:

  er zijn ook gevallen denkbaar waarin ingebrekestelling en verzuim niet vereist zijn om een overeenkomst op te zeggen.
  iets voor een volgende keer?

Speak Your Mind

*