How To: Klacht indienen bij de Reclame Code Commissie

De roep om handhaving van de reclameregels wordt steeds groter. Ook vanuit de branche zelf. Op dit moment wordt alles overgelaten aan zelfregulering. Dat wil zeggen dat we op basis van de Nederlandse Reclame Code en de Reclamecode Social Media moeten gaan klagen bij de Reclame Code Commissie, wanneer een influencer, blogger, YouTuber, Instagrammer of een ander zich niet aan de regels houdt. Dat lijkt voor veel mensen een drempel te zijn, maar het is veel eenvoudiger dan je denkt. Dus erger jij je aan niet vermelde sponsoring, dien dan een klacht in bij de RCC!

zo dien je een klacht in bij de RCC

Eisen waar de klacht aan moet voldoen

Op de website van de Stichting Reclame Code worden de volgende instructies gegeven bij het indienen van een klacht:

Als u een klacht indient is het van belang dat u duidelijk omschrijft:
– om welke specifieke reclame-uiting het gaat
– waar u precies in de betreffende reclame-uiting over klaagt en
– dat u daarbij goed onderbouwt waarom u vindt dat de reclame-uiting in strijd is met de regels.

Specifieke reclame-uiting

Niet heel gek toch? Iedereen moet wel weten waar het over gaat, anders kan over de rechtmatigheid ervan niet geoordeeld worden.
Maak bij voorkeur een screenshot. Het oordeel moet immers gaan over de oorspronkelijke uiting. Als het in de tussentijd gewijzigd of verwijderd wordt kan er niet meer goed over geoordeeld worden. Een link erbij is natuurlijk altijd prettig. Met social media heb je gelukkig altijd de mogelijkheid om screenshots te maken en links mee te sturen. Als het over radio of TV reclame gaat zul je veel beter moeten omschrijven van wie de uiting is, waar het over gaat en waar je hem dan tegen bent gekomen.

Waar je over klaagt

Wat is het probleem met de uiting? Waar maak je bezwaar tegen?
Dat kan dus zijn dat jij denkt dat een bepaalde uiting wel gesponsord is, maar dat dit er niet of onvoldoende duidelijk bij staat. Omschrijf eventueel de specifieke situatie, zodat je daarmee beteer kunt laten zien waar je precies over klaagt. Hoe duidelijker je bent, hoe beter natuurlijk.

Onderbouwing

Je hoeft geen jurist te zijn om je mening goed te kunnen onderbouwen. Je kunt eenvoudigweg zeggen dat volgens de Reclamecode Social Media alle reclame en sponsoring vermeld moet worden in of bij een uiting en dat jij deze nu niet ziet in deze post en dat je daarom van mening bent dat de post niet voldoet aan de regels van de Reclamecode Social Media. Hoe steviger je onderbouwing, hoe beter natuurlijk.

Online Formulier

Je kunt je klacht indienen via het online klachtenformulier van de Stichting Reclame Code. Binnen twee weken krijg je bericht wat de Reclame Code Commissie ermee gaat doen. Soms doet de voorzitter van de Reclame Code Commissie meteen uitspraak, maar soms volgt er eerst nog een zitting. In alle gevallen krijgt natuurlijk de partij waar je de klacht tegen indient de gelegenheid om schriftelijk te reageren.

Let op: Bij het formulier wordt gevraagd naar de adverteerder. Dat is het bedrijf of het merk waarvoor reclame wordt gemaakt. De adverteerder is namelijk ook aansprakelijk voor de uitingen die de blogger of influencer doet. Wil je dat ook de influencer aangesproken wordt, vul dan in dat veld ook de (bedrijfs)naam van de influencer in. Zoals je ziet zoekt de commissie er zelf de juiste adresgegevens bij om de klacht door te kunnen sturen.

Zorg ervoor dat je het formulier volledig invult. Laat geen enkel veld leeg. Helaas worden relatief veel klachten niet behandeld omdat klagers hun eigen gegevens niet volledig invullen.

Klagen is voor consumenten gratis! Ondernemers die klagen over andere ondernemers moeten wel klachtengeld betalen.

klachtenformulier Reclame Code

Procedure

Als je een klacht hebt ingediend hoor je daarover binnen 14 dagen meer.
De partij waartegen je de klacht hebt ingediend krijgt uiteraard een afschrift van de klacht. Die partij krijgt vervolgens ook 14 dagen de tijd om te reageren en een verweerschrift in te dienen.
Meestal volgt daarna de zitting. Je bent niet verplicht om op deze zitting te verschijnen, maar het is vaak natuurlijk wel handig. Je mag daar namelijk je klacht nog eens mondeling toelichten. Misschien ben je wel beter in het vertellen over je klacht dan het op papier vermelden ervan. Let wel op dat je op dat moment geen extra bewijsstukken meer mee mag nemen. Alle stukken moeten altijd uiterlijk 7 dagen voor de zitting binnen zijn.
Er bestaat geen vaste termijn waarbinnen uitspraak gedaan wordt. Dit moet ‘ten spoedigste’. De commissie heeft meestal wel een planning. Over het algemeen zijn ze daarom wel bereid een indicatie te geven wanneer daarnaar gevraagd wordt.

Natuurlijk bestaan er nog uitzonderingen op deze procedure. Zo kan het zijn dat de voorzitter van de RCC al zelfstandig een beslissing neemt, dat er tussentijds nog een schriftelijke ronde plaatsvindt of dat er een spoedprocedure gestart wordt. Hoe gedetailleerder de klacht en hoe meer professionals erbij betrokken zijn, hoe groter de kans dat er enigszins wordt afgeweken van de standaardprocedure. Daar heb je als klager eigenlijk geen last van. Je hebt immers ook niets te verliezen!

 27,48 excl. BTW

Koop: Wetboek voor Bloggers


Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*