Smart&Sexy, van Lisa of Samsung?

Het zal je maar gebeuren: je geeft ergens een pitch of presentatie, je idee wordt afgekeurd, maar vervolgens zie je dezelfde slogan terugkomen in een reclamecampagne van het bedrijf waar je die presentatie gegeven hebt. Dat voelt dan natuurlijk alsof ze iets van jou gejat hebben. Is dat ook zo of mag dit gewoon? Een bespreking aan de hand van de casus van Lisa en Samsung. Hoe de situatie en feiten exact in elkaar zitten weet ik natuurlijk niet, daarom aan de hand van een aantal theoretische mogelijkheden: de pitch of presentatie, auteursrecht en merk.

Pitch en Presentatie

Over het algemeen is er geen auteursrecht mogelijk op korte zinnen, titels, slogans, tweets en dergelijke. Zo’n kort stukje tekst moet wel erg nieuw, origineel en anders zijn, wil dit voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Heb je een titel of slogan zo weten te bedenken dat er wel auteursrecht op rust, dan kan bij het letterlijk overnemen ervan sprake zijn van een auteursrechtinbreuk. Dit kan in elk geval tot schadevergoeding leiden.
Dat niet altijd duidelijk is of er sprake was van een auteursrecht en inbreuk daarop, bleek onlangs in de uitspraak van de rechtbank Amsterdam over een pitch.
Gaat de pitch of presentatie niet verder dan een idee, dan is bescherming simpelweg onmogelijk. Het idee zou ten minste geconcretiseerd moeten worden, om voor bescherming in aanmerking te komen, maar daarover meer.

Auteursrecht

Een manier om zoiets als smart&sexy te beschermen, kan het auteursrecht zijn. Daarvoor moet echter, dat wat bedacht is wel nieuw en creatief zijn. Iets dat te generiek is, al bestaat of net zo makkelijk door een ander bedacht kan zijn, is niet voor auteursrecht vatbaar. In die zin zijn de woorden smart en sexy inderdaad gewoon maar twee woorden. Het zou dan de combinatie moeten zijn tussen de twee woorden, die zou moeten zorgen voor het auteursrecht. In dit geval lijkt mij dat echter niet haalbaar.
Die kan is ook klein wanneer maar een paar woorden worden gebruikt. Een nieuw, origineel, creatief woord of een bijzonder wijze van formuleren zou wellicht wel nog tot een auteursrechtelijk beschermd werk kunnen leiden.
Om auteursrecht op een werk te krijgen hoef je verder overigens niets te doen. Dat ontstaat vanzelf, zolang het werk dus maar nieuw en origineel is.

Merk

Het merkenrecht is een goede oplossing voor wie enkele woorden beschermd wil zien. Het woord mag het product waar je het merk voor wilt hebben nog steeds niet te veel beschrijven. In die zin moet ook een merk nieuw en origineel zijn. Groot verschil is echter dat een merk, ook slogans kunnen merken zijn, mede bescherming krijgen binnen een bepaalde categorie. Zo zou je dus hetzelfde woord als merknaam voor bijvoorbeeld servies kunnen gebruiken en ook voor bijvoorbeeld een filmmaatschappij. Meestal zal er dan geen verwarring ontstaan over wat er met het merk aangeduid moet worden. Dezelfde merknaam voor servies en een (kook)boeken uitgeverij zou al voor veel meer verwarring kunnen zorgen. Consumenten zouden kunnen denken dat het maar 1 bedrijf is dat zowel het servies als de boeken maakt.
Lisa heeft Smart & Sexy in april dit jaar als merk aangevraagd en deze is afgelopen september ook daadwerkelijk geregistreerd. Als wij als publiek nu het idee hebben gekregen dat Lisa met haar Smart & Sexy concept heeft meegewerkt aan de Samsung campagne of dat die twee op een andere manier verbonden zijn, dan wordt er inbreuk gemaakt op haar merkenrecht.

Oplossingen

In dit geval heeft Lisa haar merk door een merkenbureau in laten schrijven. Zij zullen haar vast bijstaan in deze inbreukprocedure.
Als er geen merk was geweest en, zoals in dit geval, bescherming door auteursrecht ook zeer onwaarschijnlijk is, bestaan er nog een aantal andere mogelijkheden.
Wanneer het om een slogan of slagzin gaat kun je dit van te voren laten registreren bij het GVR. Dit zorgt niet voor absolute bescherming en je verkrijgt er ook geen ander IE-recht mee, maar het geeft wel vooraf iets meer zekerheid dat jouw slogan in elk geval voldoende onderscheidend en nieuw is. Ook zullen opvolgens die ook hun slogan willen laten registeren waarschijnlijk voor een heel andere slogan kiezen, zodra ze merken dat de slogan die ze in eerste instantie bedacht hebben al te veel lijkt op een bestaande versie.
Wil je een idee beschermen, dan zul je het idee op zo’n manier uit moeten werken dat het alsnog voor bescherming via auteursrecht of merkenrecht in aanmerking komt.
Is het niet mogelijk je idee op die manier uit te werken, zorg dan voor een geheimhoudingsverklaring. Hierin kun je opnemen dat de ander deze informatie en/of namen en slogans niet mag gebruiken, op straffe van een boete. Dit heeft twee functies: waarschijnlijk heb je de boete zo hoog gemaakt dat dit een drempel opwerpt, waardoor het waarschijnlijk goedkoper is alsnog zelf iets te bedenken. Gebruiken ze toch die namen en slogans, dan kun je in elk geval ter compensatie de boete innen. Dat zou in dit geval, waarbij de woorden exact gekopieerd zijn, een eenvoudige situatie zijn. Wanneer er variaties bedacht worden is het al een stuk lastiger om ook op basis van de geheimhoudingsverklaring de boete te innen, afhankelijk van de formulering in de verklaring.

Zelf behoefte aan bescherming van je idee of een geheimhoudingsverklaring nodig? Neem gerust contact op.

Lees ook:
Idee! En nu beschermen.
Noosa chuncks niet beschermd
Pinterest, een auteursrechtelijk probleem?
Maar die poster heb ik toch gekocht? Waarom je ook exemplaren van werken niet mag bewerken of verveelvoudigen.

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*