Schadevergoeding niet gelijk aan tarievenlijst Pictoright

Als een foto onrechtmatig gebruikt is kun je daar best wat tegen doen. Een van de onderdelen daarvan is het bepalen van je schade. Altijd een lastig punt. Maar als je dan weet wat je schade is, moet je het wel nog onderbouwen en bewijzen. Alleen melden ‘dat het zo is’ is niet voldoende. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld leg ik graag het een en ander uit.

Copycats en Plagiaat

Foto overgedragen

0% Makelaars kocht in 2006 een foto van twee personen met verhuisdozen van reclamebureau Slag bij Almelo. Door de akte van overdracht is 0% Makelaar rechthebbende van de foto geworden.
Hiervoor werd €360 betaald. 0% Makelaars stelde dat zij later nog meer voor die foto hebben moeten betalen, maar konden dit niet onderbouwen. Ofwel: daar hadden ze geen bewijs voor. De kantonrechter ging er dus van uit dat voor de overdracht slechts €360,- betaald werd.

Inbreuk Auteursrecht

0% Makelaars had de foto gekocht voor op hun eigen website. Daar werd de foto dus ook geplaatst. De foto bleek ook nog elders op te duiken. Een ander makelaarskantoor, Barneveld Schuurman Makelaars (hierna: BSM), liet een nieuwe website bouwen. De websitebouwer gebruikte daarbij deze foto. Hiervoor was door 0% Makelaars, de auteursrechthebbende, geen toestemming verleend.
BSM maakte daarmee inbreuk op het auteursrecht van 0% Makelaars. Daarom vorderden zijn schadevergoeding.

Schadevergoeding

0% Makelaars vorderde de volgende schade: €435,60 incl. btw (€360 ex btw) voor gederfde licentievergoeding.
Daarbij waren zij van mening dat het nodig was om een nieuwe foto te laten maken, nu deze inbreuk had plaatsgevonden. De nieuwe foto: €435,60 volgens tarieflijst Pictoright en daarbij €1076,90 voor de begeleiding van het reclamebureau voor het laten maken van een nieuwe foto. Daarbij kwamen vervolgens nog buitengrechtelijke kosten en proceskosten.

Toekenning schade

De nieuwe foto was nog niet gemaakt. De verhuisdozen-foto was inmiddels van de website van BSM af en heeft maar 175 views gehad. Een inbreuk is niet automatisch een reden om een nieuwe foto te laten maken. Waarom er een nieuwe foto moest komen kon 0% Makelaars niet onderbouwen. De rechter kende deze schade dus niet toe.
Ook kon 0% Makelaars niet onderbouwen waarom voor de schadevergoeding de tarievenlijst van Pictoright gevolgd moest worden. Bovendien betaalde 0% Makelaars voor de overdracht van de foto evenveel als ze nu als derving licentievergoeding opgeven. Een licentie is doorgaans minder waard dan het gehele auteursrecht. Bovendien stelde BSM dat de gebruikelijke licentievergoedingen, volgens rechtspraak, in dergelijke gevallen €255,- zou zijn. Daar bracht 0% Makelaars niet voldoende tegenin.
De rechter hield het daarom op €255,-.

Proceskosten

En de buitengerechtelijke kosten en proceskosten?
BSM vroeg om bewijs dat 0% Makelaar auteursrechthebbende van de foto is. 0% Makelaars heeft dit echter niet laten zien toen partijen nog probeerden te schikken. BSM vindt het verder overdreven dat er meteen een jurist bij aan te pas kwam die ook nog eens een hoge vergoeding vroeg.
Dit alles bij elkaar heeft er voor gezorgd dat 0% Makelaars nauwelijks meer iets van zijn buitengerechtelijke kosten en proceskosten terugzag. €120,- voor het salaris van de jurist, €76,- aan dagvaardingskosten en €77,- aan griffiekosten is wat BSM nog aan 0% Makelaars moest vergoeden bovenop de €255,- aan schadevergoeding.

Leerpunten

Wat kunnen we van dit praktijkvoorbeeld leren?
Zoals ik meestal al adviseer: schrijf eerst zelf een brief. Vaak helpt dat al goed en werkt de tegenpartij beter mee, dan wanneer je er meteen een jurist op af stuurt. En zoals je merkt stelt dat ook een rechter tevreden.
Zorg verder dat je al je bewijzen goed op orde hebt. Als je weet welke schadevergoeding gaat vorderen, zorg dan ook dat je dit goed kunt onderbouwen, bijvoorbeeld door wat je normaal zelf aan uurloon of licentievergoedingen vraagt. Al je normaal gesproken nooit met dergelijke licenties werkt, kun je ook aansluiten bij de praktijk en wat veel andere fotografen vragen.

 39,00 excl. BTW

Sommatiebrief bij Inbreuk Auteursrecht


About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*