Mediarecht: Johan Vlemmix tast eer en goede naam Patricia Paay aan met ‘sekspop’

Iedereen kan zich nog wel herinneren hoe Patricia Paay een tijdje in het nieuws is geweest. Een zeer persoonlijk filmpje dat rondging op social media en via WhatsApp. Johan Vlemmix wilde in China poppen laten maken die op bekende mensen leken. Hij dacht ook aan een sexpop, met lichaamsholtes, verwarmingselementen en een planfunctie. Volgens Vlemmix had Paay al geen eer een goede naam meer, dus heeft hij die ook niet aan kunnen tasten.

Mediarecht eer en goede naam Patricia Paay geschonden door Johan Vlemmix met sekspop

Sekspop Patricia Paay

uit het vonnis:

27 februari 2018 gepubliceerd in Story: “Als iemand het verdient om nagemaakt te worden, is het Patricia Paay wel. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat ze als sekspop een doorslaand verkoopsucces gaat opleveren. (…).” De verwachting is dat de Patricia Paay in de loop van volgende week (…) zal aankomen. (…) de kopers kunnen gerust zijn over alle mogelijkheden die de Patricia Paay heeft (…) Ook zal ze geleverd worden met drie verwarmingselementen zodat de lichaamsholtes verwarmd kunnen worden (…). De Patricia Paay kan zelfs plassen, want er is ruimte voor maar liefst twee liter vloeistof, die uiteraard ook verwarmd kan worden ! (…)”

Na de sommatiebrief van de advocaat van Paay (zie hieronder) op 1 maart 2018 gepubliceerd op de website van Omroep Brabant: “ Johan Vlemmix wilde een sekspop van Patricia Paay maken omdat hij naar eigen zeggen zo’n groot fan van haar is. (…) “Ik dacht dat ze het een eer zou vinden. Ik wilde het eerste exemplaar aan haarzelf overhandigen.” De entertainer had Patricia Paay niet van tevoren ingelicht. Wel heeft hij al een prototype laten maken die nu naar hem wordt verscheept. “(…) Ik dacht, ze zit financieel in zwaar weer dus dit komt goed uit. En wat is er mooier dat iemand iets leuks met je kan doen terwijl je 68 bent? Ze had hier geld aan kunnen verdienen. En als ze het idee van een sekspop niks had gevonden, konden we de gaten wellicht dicht lijmen.” Of het naïef was om het plan publiek te opperen nog voordat hij Patricia Paay zelf op de hoogte bracht? “Ik had haar reactie anders ingeschat, maar misschien was het een beetje naïef. Nu blijft het prototype in ieder geval in de doos. Maar ik ga geen excuses maken of geld betalen voor mijn goede intenties.”

Er volgen begin maart nog maar van dit soort uitspraken van Vlemmix. Wellicht dat hij ze goed bedoelde en als excuses bedoelde, maar zo is dat in elk geval niet overgekomen.

Vlemmix zou beeldmateriaal zijn blijven publiceren waarin Paay belachelijk zou worden gemaakt.

Ongelukkig moment

Vlemmix kondigde de komst van de pop op een ongelukkig moment aan. Nou ja, voor Patricia Paay een zeer ongelukkig moment. Voor Vlemmix juist een zeer handig commercieel moment.

Het OM had net aangekondigd dat er ook een strafvervolging plaats zou vinden in de richting van GeenStijl voor heb publiceren en meewerken aan het verspreiden van de plasseksvideo.

Voor Vlemmix een inhaker, voor Paay meer aandacht dan gewenst over dit onderwerp.

Patricia Paay en Johan Vlemmix voor de rechtszaak over de plassekspop

Eisen van Patricia Paay

Natuurlijk was Patricia Paay niet blij met de plannen van Johan Vlemmix. Ze stuurde haar advocaat op hem af.

Vlemmix zou het portretrecht van Paay schenden en haar eer en goede naam aantasten. De pop mocht niet op de markt komen, hij moest openbaar zijn excuses aanbieden én €30.000,- schadevergoeding betalen. Bij dagvaarding is de gevorderde schadevergoeding verlaagd naar €15.000,-

Vlemmix valt niets te verwijten

Hij heeft de poppen nooit op de markt gebracht en heeft aan de media ook nooit gemeld dat Paay betrokken zou zijn geweest bij het idee van de pop. Hij zou onverplicht zijn excuses maken in de media en melden dat hij de pop niet op de markt zou brengen.

“Het komt Vlemmix voor dat Paay zelf wilde bereiken dat de media haar aandacht zouden geven, hetgeen niet te rijmen is met haar stelling dat zij juist door dit soort publiciteit psychische schade lijdt.”

Verder stelt Vlemmix dat Paay geen schade zou hebben geleden of dat de schade verwaarloosbaar is en dat de schade in elk geval niet is onderbouwd. Voor toekenning van schade moet deze in de basis inderdaad wel zijn onderbouwd. Er zou volgens Vlemmix geen bewijs zijn dat Paay psychisch zou hebben geleden, onder meer omdat een verklaring van een psycholoog of psychiater ontbreekt. De stelling van Paay is niet zozeer dat ze psychisch heeft geleden, maar vooral ook dat haar eer en goede naam is aangetast. Daar is een verklaring van een psycholoog niet voor nodig. Het gaat daarbij namelijk niet om haar gevoel, maar om hoe anderen over haar denken.

“Bovendien heeft Paay altijd zelf haar seksleven naar buiten gebracht. Vlemmix betwist verder dat hij de goede naam en faam van Paay heeft aangetast. Door de plassexzaak en door het zelf naar buiten brengen van publicaties over haar seksleven, was er immers geen sprake meer van een goede naam. Dit alles aldus Vlemmix.”

Eer en goede naam aangetast

De rechter maakt korte metten met het verweer van Vlemmix. De suggesties die hij in de media heeft gedaan over de pop, althans hij heeft nooit afstand gedaan van wat de media erover hebben opgeschreven, tasten de eer en goede naam van Patricia Paay aan.

” Een ieder heeft recht op bescherming van zijn goede naam. Dat geldt dus ook (en in sommige gevallen zelfs juist) in het geval dat die naam in het verleden ook al was aangetast.”

Hoogte Schadevergoeding

Om te bepalen hoe hoog de schadevergoeding moet zijn, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval.

“Relevante omstandigheden zijn: de mate waarin de benadeelde is getroffen, de aard van de aan de gedaagde verweten gedraging (mate van verwijtbaarheid), de aard van de aansprakelijkheid en de economische omstandigheden van beide partijen. Ook moet rekening worden houden met bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend.”

Volgens de advocaat van Paay zou ook nog rekening gehouden moeten worden met het vermogen van Vlemmix. De schadevergoeding moet hoog genoeg uitpakken zodat het ook nog een afschrikwekkend effect heeft en hij de volgende keer beter na zou denken over zijn uitlatingen. Dit heeft een punitief karakter en dat kan niet volgens het Nederlands schadevergoedingsrecht. Een extra hoog bedrag zal het in elk geval niet worden.

In de zaak van Paay tegen GeenStijl is €30.000,- aan schadevergoeding toegekend. Dat was een veel grotere inbreuk op de eer en goede naam dan de uitingen van Vlemmix. De rechter kijkt daarom ook nog naar andere uitspraken.

In een tijdschrift werd een fotomodel een sekswerkertje genoemd en kreeg daarvoor een schadevergoeding van € 2.500,00 (ECLI:NL:RBAMS:2014:3095).

Voor de verspreiding van naaktfoto’s van een TV presentatrice moest haar ex-buurman €3.000,00 vergoeden (ECLI:NL:RBNEE:2014:2592).

Voor compromitterende foto’s van een fotomodel op een website werd een schadevergoeding van €5.000,00 toegekend (ECLI:NL:RBAMS:2013:4771).

De rechter vind daarom een bedrag van €2.000,00 redelijk.

Geen excuses

Schriftelijk excuses zijn volgens de rechter niet mogelijk.

“Excuses geven uiting aan persoonlijke gevoelens van spijt, welke naar hun aard niet bij vonnis kunnen worden afgedwongen.”

Wat heeft dit vonnis opgeleverd?

Patricia Paay krijgt ook nog bijna €1000,- toegewezen ter vergoeding van de proceskosten. Dit gaat op basis van een puntensysteem. Haar werkelijke kosten zijn waarschijnlijk (veel) hoger geweest. Zelfs van de schadevergoeding zal ze haar advocaat niet kunnen betalen.

Schadvergoedingen voor schending van het portretrecht en schending van de eer en goede naam zijn in Nederland nooit hoog geweest. Ze zijn weliswaar bedoeld om het leed te verzachten, maar over het algemeen zijn de kosten hoger dan de vergoedingen die worden toegekend.

Procederen voor financieel gewin heeft dus niet zoveel zin.

Procederen om publicaties te laten verwijderen en te voorkomen dat weer bepaalde uitspraken worden gedaan kan natuurlijk wel. Zeker als het niet op een andere manier lukt om daarover afspraken te maken.

Het vervelende is bovendien dat er nu weer een Brabra Streisand-effect is bereikt. Ze vond de publicaties rondom uitspraken en ideeën van Vlemmix al niet leuk, maar door erover te procederen is er nog meer aandacht voor de pop en de uitspraken van Vlemmix.

Lees meer over deze rechtszaak en de reactie van Vlemmix

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Comments

  1. Thijs Visser says:

    Hoi Charlotte,
    Was een strafprocedure niet mogelijk geweest ivm smaad en laster? Volgens mij staat daar 60 dagen gevangenis op.
    Groet Thijs

    • Daar heeft ze vooral zelf niet zoveel invloed op. Vervolging moet door het OM gedaan worden. Geen Stijl wordt nu ook vervolgd voor smaadschrift. Het zou wellicht onder belediging kunnen vallen. Maar of dat haar dan wel bij haar doel brengt…. Gaat iemand Vlemmix filmen terwijl hij zwerfvuil staat te prikken of koffie aan het schenken is in een verzorgingshuis ofzo.

Speak Your Mind

*