AVG: Recht op inzage

De AVG geeft elke betrokkene (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) het recht om in te zien welke persoonsgegevens een bedrijf of instantie over hem of haar verwerkt. Over het inzagerecht zijn in de eerste zes maanden na de invoering van de AVG de meeste klachten binnengekomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zelfs instanties waar je ongevraagd mee te maken krijgt, gaan op een bijzondere manier om met dit recht. Kijk maar naar het BKR. Hoe moet het dan wél?

AVG Inzageverzoek

Gratis en binnen 30 dagen

Het uitgangspunt van het inzagerecht is dat het een gratis recht is en dat uiterlijk binnen 30 dagen inzage gegeven moet worden.

Alleen voor extra kopieën en excessieve verzoeken die als een misbruik van dit inzagerecht gezien kunnen worden, mogen administratieve kosten in rekening worden gebracht.

Elektronisch inzageverzoek

Op een inzageverzoek moet schriftelijk gereageerd worden. Bij een elektronisch verzoek, moet ook elektronisch inzage verschaft worden, tenzij de betrokkene zelf vraagt om een papieren afschrift.

Veel belangrijker is dat een stap eerder mogelijk wordt gemaakt om een inzageverzoek ook elektronisch mogelijk te maken. Met name wanneer de verwerkingen ook elektronisch plaatsvinden.
Er mag niet zonder meer verlangd worden dat het verzoek op papier wordt ingediend, zoals het BKR dat doet. Vooral niet, omdat ze kennelijk wel een systeem hebben waarmee het elektronisch kan.

Bijna drempelloos inzageverzoek

Er mogen in principe geen drempels worden opgeworpen om een inzageverzoek te kunnen doen.
Er bestaan wel twee situaties die toch als een drempel gezien kunnen worden.

 • De organisatie moet de verzoeker kunnen identificeren, zodat de persoonsgegevens niet aan een verkeerde persoon worden gegeven. Dit is een verplichting uit de AVG.
 • Bij een zeer omvangrijk inzageverzoek, mag gevraagd worden om specifieker te omschrijven wat de betrokkene precies wil inzien. Of zoals de overwegingen het omschrijven: Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke een grote hoeveelheid gegevens betreffende de betrokkene verwerkt, moet hij de betrokkene voorafgaand aan de informatieverstrekking kunnen verzoeken om te preciseren op welke informatie of welke verwerkingsactiviteiten het verzoek betrekking heeft.”

Het BKR heeft een systeem waarmee een elektronisch verzoek gedaan kan worden.
Door voor een gratis inzageverzoek veel meer handelingen te verlangen, werpen ze een onnodige drempel op.

Inzage = kopie van persoonsgegevens

Als er een inzageverzoek wordt gedaan, moet er een kopie versterkt worden. Hoe, dat staat niet vast. Belangrijk is natuurlijk wel dat er door het verstrekken van deze kopie geen persoonsgegevens van anderen worden versterkt.

Let op: persoonsgegevens is alle informatie herleidbaar tot een persoon. Dat kunnen dus ook omschrijvingen van een persoon zijn.

Er kunnen dus letterlijk kopieën van alle beschikbare informatie verstrekt worden, waarbij persoonsgegevens van derden verwijderd zijn, maar het mag ook een overzicht zijn van welke persoonsgegevens er verwerkt worden.

Verder moet de volgende informatie verstrekt worden:

 • Verwerkingsdoeleinden
 • Categorieën van persoonsgegevens
 • Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
 • Duur of criteria voor de duur van de verwerking
 • Recht op rectificatie, wissen en beperking van de verwerking van de persoonsgegevens en bezwaar tegen de verwerking
 • Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Als gegevens niet zelf verzameld worden, bij welke bron ze dan vandaankomen
 • Of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming en profilering en de gevolgen daarvan
 • Als de gegevens worden doorgegeven aan een derde land, welke waarborgen getroffen zijn

Klinkt dit als veel informatie? Valt eigenlijk wel mee.
Een deel staat namelijk al in de privacyverklaring en een ander deel in het verwerkingsregister.

Inzage in het systeem

Inde overwegingen bij de AVG staat het volgende:

“Indien mogelijk moet de verwerkingsverantwoordelijke op afstand toegang kunnen geven tot een beveiligd systeem waarop de betrokkene direct zijn persoonsgegevens kan inzien.”

Het BKR kan dit kennelijk, maar biedt dat alleen tegen betaling aan. Dat mag dus niet.

Recht vs Service

Een inzageverzoek moet drempelloos en gratis mogelijk zijn. Betrokkenen mogen ook meerdere malen per jaar een inzageverzoek doen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen service of extra diensten mag verlenen tegen betaling, die verder gaan dan de verplichten uit de wet. Belangrijk is alleen wel om dat onderscheid duidelijk te maken.

Dat het BKR de optie biedt om tegen betaling continu de gegevens in te kunnen zien, is dus nog niet zo’n probleem. Het probleem zit erin dat ze bij een gratis inzageverzoek opeens veel meer eisen lijken te stellen en er langer over lijken te doen en een gratis inzageverzoek niet elektronisch aanbieden.

Meer over Privacy

Lees ook onze andere blogs en video’s over de AVG, zoals:

Schrijf je in voor de privacy e-mails voor meer tips, trucs en updates.

Stuur mij Privacymails

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*