Algemene Voorwaarden: zet het recht naar je eigen hand

Heb je als ondernemer algemene voorwaarden nodig? Nou ja, je bent het niet verplicht. De vraag is meer of je algemene voorwaarden wil. Waarom zou je ze niet willen? Het is een vangnet voor als het misgaat en service leveren, positief van algemene voorwaarden afwijken, kan altijd nog.

Algemene voorwaarden zijn er om te hergebruiken

Een regel of afspraak is een algemene voorwaarde wanneer deze bedoeld is om vaker te gebruiken. Of zoals dat zo mooi in de wet staat omschreven:
“een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen.”
Het uitgangspunt is dat een bepaling een algemene voorwaarde is wanneer deze in vijf of meer overeenkomsten wordt gebruikt.

Geen verplichting om het te lezen

Het is niet verplicht om de algemene voorwaarden te lezen. Ook als de wederpartij de algemene voorwaarden niet gelezen heeft, zijn ze wel van toepassing.
Ze moeten dan natuurlijk wel op de juiste manier ter hand zijn gesteld. De wederpartij (je opdrachtgever of klant) moet wel de kans hebben gehad om de algemene voorwaarden te lezen.
Algemene voorwaarden zijn afspraken die je maakt. Je moet de algemene voorwaarden daarom wel al ter hand hebben gesteld (hebben gegeven of geleverd) voor er akkoord wordt gegaan met je aanbod.
Algemene voorwaarden pas meeleveren met de factuur is daarom per definitie te laat. Veel verstandig is het om het meteen mee te leveren met een offerte of bij een contract.

Grijze en Zwarte bedingen

Is je klant een consument dan mag je niet zomaar alles in de algemene voorwaarden opnemen. Deze bedingen staan in de zogenaamde grijze en zwarte lijst.
Gebruik je de algemene voorwaarden voor een bedrijf, dan gelden deze speciale regels niet. Met rechtspersonen mag je dus nog veel meer afspreken in je algemene voorwaarden dan met consumenten.

Dat kan dus ook een reden zijn om voor zakelijke klanten en opdrachtgevers andere voorwaarden te hanteren dan voor consumenten.

Algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst

Algemene voorwaarden zijn afspraken. Je kunt wellicht het gevoel hebben dat ze soms eenzijdig worden opgelegd, maar echt eenzijdig kan nooit. Algemene voorwaarden voor het gebruik van een website (gewoon het surfen, niet met een account) is een beetje gek. Iemand is al op je website, gebruikt de website al, hoe moet dat dan met die algemene voorwaarden? Dat moet altijd eerst geregeld worden.

Algemene voorwaarden kunnen daarom pas gelden als er akkoord mee gegaan wordt.
Met een privacyverklaring of een disclaimer is dat anders. Die informeren slechts.

Wat kun je allemaal regelen in algemene voorwaarden?

Het hangt er dus een beetje vanaf of je algemene voorwaarden wil gebruiken tegenover consumenten of tegenover bedrijven.
Maar je kunt er bijvoorbeeld aan denken om verjaringstermijnen tot een jaar te verkorten, of een annuleringsregeling te maken waarbij je annuleringskosten rekent (zolang ze niet hoger zijn dan een redelijke vergoeding voor geleden verlies of gederfde winst), je kunt er algemene afspraken in maken over levering of over opschorting als je klant niet op tijd bepaalde informatie aanlevert bijvoorbeeld. Met zakelijke klanten kun je bovendien afspraken welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is.

Strenger kan niet, soepeler wel

Strenger dan je algemene voorwaarden kun je nooit worden. Je kunt eventueel in een offerte of overeenkomst nog wel afspreken dat je bepaalde bepalingen voor die specifieke overeenkomst niet inzet. Het is niet de bedoeling dat je de algemene voorwaarden zelf aanpast.

Daarnaast ben je niet verplicht je te houden aan de strenge regels uit je eigen algemene voorwaarden. Merk je dat een klant de overeenkomst wil ontbinden (annuleren) dan ben je niet verplicht de strenge annuleringsregeling uit je algemene voorwaarden te gebruiken. Je mag best voor een klant een uitzondering maken.

Het idee is vooral dat je een vangnet hebt. Dat je het wél geregeld hebt voor die klanten waar dat gewoon voor nodig is.

Ook voorwaarden nodig?

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*