De laatste tips bij BTW verhoging naar 21%

Het is zover. Voor alle producten en diensten die je vanaf vandaag zult leveren, ongeacht de factuurdatum, waar het hoge BTW tarief voor geldt, zul je 21% BTW moeten rekenen. Of je deze verhoging nu al doorrekent of (voorlopig) voor eigen verlies neemt. De laatste tips.

Levering

Welk BTW tarief van toepassing is, hangt af van de datum waarop je het product geleverd hebt. De factuurdatum doet er niet toe.
Dat geldt dus ook voor aanbetalingen. Heb je een klant al een deel laten aanbetalen voor 1 oktober, terwijl de dienst of het product pas geleverd zal worden op of na 1 oktober? Dan geldt het 21%-tarief. Geen man over boord als je dit per ongeluk niet zo hebt gedaan: je mag de overige verschuldigde BTW achteraf nog van je klant vorderen, ook als je klant consument is.
Lever je in delen, dan zul je waarschijnlijk ook te maken krijgen met twee BTW tarieven. Let hierop bij het maken van de factuur.
Verder nog van belang: de datum waarop de klant de bestelling heeft geplaatst doet er dus in principe niet toe. Het gaat om de datum van levering. Dat een pakket per ongeluk een dag te lang bij de post blijft hangen doet er niet toe. Neem dan de datum van verzending als leveringsdatum.
Vergeet vooral ook niet dat alleen PostNL is vrijgesteld van BTW en je over de verzendkosten in elk geval BTW zult moeten afdragen. Reken je apart verzendkosten, denk er dan aan dat je deze dus ook zult moeten verhogen, als je de verhoging van de BTW wilt doorberekenen aan je klanten.

Kwartaalaangifte

Nog voor 1 oktober een factuur gestuurd voor iets dat je zult leveren op of na 1 oktober? Dan zul je dit ook zo moeten verwerken in de kwartaalaangifte.
Voor dit derde kwartaal is daar nog geen aparte ruimte voor in het aangifte formulier.
Dat wat je onder 19% BTW geleverd hebt kun je onder de gebruikelijker rubriek 1a invullen. Dat wat je nu al onder 21% hebt geleverd zul je onder rubriek 1c moeten invullen. Vanaf het vierde kwartaal zal rubriek 1a naar het nieuwe BTW tarief aangepast worden.
Meer vragen over de BTW aangifte kun je vinden via de speciaal daarvoor geschreven FAQ van de Rijksoverheid.

Doorrekenen of niet?

Veel ondernemers twijfelen of ze de BTW verhoging (nu al) zullen doorreken naar hun klanten, of niet.
Een terechte vraag denk ik. Zorgt de doorrekening voor minder verkopen en dus minder omzet of zal dat wel meevallen? Feit is in elk geval dat je wel 21% BTW zult moeten afdragen. Daarmee zul je dus in elk geval wat van je winst inslikken. Wellicht is het een aardig idee het per product of dienst te bekijken. Waar zou de aanpassing geen kwaad kunnen voor het aantal verkopen en waar wel?
Denk er in elk geval aan dat de prijs die je aan consumenten rekent altijd inclusief BTW vermeld moet zijn.

Hoe heb jij het opgelost? Doorberekend of niet? Gewacht met het sturen van facturen voor producten en diensten die je naar 1 oktober zult leveren? Andere handigheden toegepast? Deel ze met andere ondernemers! Van elkaar kunnen we leren.

Lees ook:
Verhoging BTW en andere belastingzaken
Ondernemen, verzekeren en keuzes maken
Wanbetalers en incassokosten

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*