Welke afspraken moet je maken bij samenwerkingen?

Samenwerken kan heel leuk zijn en het kan je verder brengen. ‘Two know more than one, three know more than two‘, zei een docent Engels van mij vroeger altijd. Ofwel: werk samen. De basis moet bij een samenwerking natuurlijk wel goed zijn. Maar net zoals bij een huwelijk: de ruzies en scheiding voorzie je nog […]

Hoe concurrentie je winst kan brengen

Maud en Meike heb ik leren kennen via hun Project 3-6-5. Elke dag publiceren ze op hun blog en op social media een kort interview met een ondernemer. Met het idee elkaar te versterken en mooie verhalen en bedrijven te delen. Maar zoveel werk steken in het delen van verhalen van anderen, is dat nu […]

Afspraken maken: Wij kunnen elkaar toch vertrouwen?

Ondernemen is keuzes maken en risico nemen. Soms betekent dit dat je mondelinge afspraken maakt en niet alles tot in detail uitwerkt. Je moet of wil snel handelen of iets lijkt niet belangrijk genoeg om er gedetailleerde afspraken over te maken. Dat gaat bijzonder vaak goed, maar helaas gaat dat ook vaak fout. De oplossing? […]

Juridisch zaken doen met vrienden en familie

Zelf heb ik deze fout ook gemaakt. Ik was al jurist zelfs. Hoorde mensen zeggen dat ik te strikt was, te veel vast wilde leggen. Dat ik meer vertrouwen moest hebben in mensen. Dus ik deed het niet, dat vastleggen. En het ging fout. Ondanks dat het vrienden en/of familie was. Het is dus geen […]

Samenwerken of samen strijden?

Samenwerken is een prettige vorm om meer te kunnen bereiken dan je alleen zou kunnen. Er is dan meer kennis en creativiteit in huis. Omdat niet alles te voorzien is of je niet alles wilt voorzien, gaat het grootste deel van de samenwerking op basis van vertrouwen. Vaak gaan zelfs, of misschien wel juist, de […]