Privacyverklaring

Onder de huidige regelgeving heeft bijna elke website een privacyverklaring nodig, omdat de meeste websites gebruik maken van cookies.

Een privacyverklaring is een tekst waarmee je op de website uitleg geeft over wat je doet met ontvangen gegevens over de bezoekers van de website.

Om bijvoorbeeld Google Analytics te kunnen gebruiken zijn cookies nodig. Je bent verplicht om uitleg te geven over het feit dat de website cookies gebruikt en wat deze doen. Sinds 5 juni 2012 komt daar bovenop dat er toestemming gevraagd moet worden aan de bezoekers voor het gebruik van deze cookies.

Maak je ook gebruik van een Nieuwsbrief, waar wederom expliciet toestemming voor gegeven moet worden door de ontvanger, dan zul je moeten vermelden wat je met deze gegevens zult doen. Gebruik je ze alleen voor de nieuwsbrief of ben je van plan de gegevens ook door te verkopen? Laat de inschrijvers voor de nieuwsbrief deze privacyverklaring dan ook lezen voor ze zich inschrijven.

Heb je een webwinkel of heb je gegevens van je klant nodig om een juiste factuur te kunnen sturen? Ook dan zul je moeten melden welke gegevens je opslaat en waar je ze voor gebruikt.

Kortom, een privacyverklaring is onmisbaar!

Laat een privacyverklaring maken!