Merkenrecht: advertentie GGZ inbreuk op Netflix?

Hoe werf je nu beter personeel dan door in te spelen op wat diezelfde doelgroep kent en graag doet? Dat is vast ook wat de GGZ Noord-Holland-Noord gedacht moet hebben, toen ze een soort parodie maakten op Netflix om daarmee nieuw personeel te werven. Maar is dit dan geen inbreuk op het merkrecht van Netflix?

Idee met dank aan Sylvia Kuijsten – Het Rechtenstudentje
GGZ NHN maakt inbreuk op merk Netflix met personeelsadvertentie

Netflix is een bekend merk

Een personeelsadvertentie dat duidelijk voor de GGZ is bedoeld, zorgt natuurlijk niet voor verwarring met het merk van Netflix dat alleen bedoeld is voor de streamingdienst voor films en series. Dat wil alleen nog niet zeggen dat de GGZ dit zo mag doen.

Netflix is, zo zul je met me eens zijn, een bekend merk. Ze krijgen dan ook bescherming voor het gebruik van een ‘teken’ dat overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor niet soortgelijke waren of diensten, zonder geldige reden, wanneer met dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk.

Overigens worden ze ook beschermd wanneer het teken niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dus wanneer het teken niet in de functie van een merk wordt ingezet.

Netflix

Geldige reden?

De vraag is natuurlijk of de GGZ hier misschien gebruikmaakt van een zogenaamde geldige reden. Een geldige reden kan bijvoorbeeld zijn dat het een parodie is.

Een parodie kan een geldige reden zijn in de zin van de vrijheid van meningsuiting. Daar zijn wel een paar problemen mee: het moet daadwerkelijk gaan om een mening en het mag niet met name gebruikt worden voor een eigen commercieel voordeel.

Hoe meer de uiting ziet op een algemeen belang en hoe minder op een commercieel belang, hoe groter de kans dat het als parodie en dus als geldige reden gezien kan worden voor het merkgebruik.

In het geval van de GGZ is het puur commercieel gebruik. Ze willen juist aanhaken bij de bekendheid van Netflix om daarmee eigen voordeel te behalen: meer sollicitaties voor deze functies.

Daarmee is wat de GGZ doet een inbreuk op het merkrecht van Netflix.

Het risico voor de GGZ

Netflix heeft nu een aantal rechten.

Uiteraard het stopzetten van het merkgebruik door de GGZ. Daarnaast hebben ze ook recht op schadevergoeding.

Merken doen niet heel snel een beroep op het recht om schadevergoeding (of winstafdracht) te vorderen. Ze moeten dan immers aan kunnen tonen wat de schade precies is. Dat is vaak zo eenvoudig nog niet. Dat de inbreuk stopt is veel belangrijker.

In dit geval is de schade voor Netflix ook niet groot, denk ik. Ze willen wellicht niet in verband gebracht worden met de GGZ, maar het stopzetten van de inbreuk levert ze het meeste op. Reputatieschade in een bedrag omzetten is bijna niet te doen. Netflix zal daarom, vermoed ik, hooguit vragen aan de GGZ deze uiting overal te verwijderen en geen inbreuk meer te maken op het merkrecht en daar nog even een vaststellingsovereenkomst met boeteclausule voor aanbieden.

Het kan overigens ook best zijn dat Netflix helemaal geen contact opneemt met GGZ NHN, omdat ze weten dat een personeelsadvertentie tijdelijk is en het meer gedoe is om contact op te nemen en dat misschien ook niet zo goed is voor de reputatie.

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*