Het auteursrecht van een aap

Dat fotografen zichzelf wel eens meer rechten toe willen eigenen dan hen toekomt is niet nieuw. Zo denken geportretteerden ook wel eens dat ze meer rechten hebben dan in werkelijkheid zo is. Maar WikiMedia maakt het helemaal bont. Zij denken dat een aap auteursrecht kan hebben.

De Aap Selfie

In 2011 wilde een fotograaf een aap van dichtbij fotograferen. Die aap wilde vervolgens de apparatuur van die fotograaf van dichtbij bekijken. De aap jatte een camera en ging er mee vandoor. Hij maakte honderden (mislukte) foto’s, waaronder een paar gelukte selfies.
Het zijn de best bekeken foto’s van deze fotograaf en WikiMedia verspreid hem gratis, omdat ze vinden dat niet de fotograaf, maar de aap auteursrecht heeft op deze foto’s.

20140806-110815 PM-83295653.jpg

Nederlands Auteursrecht

Om volgens de Nederlandse Auteurswet auteursrecht op een werk te kunnen krijgen, moet er aan bepaalde eisen voldaan worden.

Zo moet het werk een resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid. Een aap is geen mens. Zeker niet in juridische zin.

Dat wil ook zeggen dat er creatieve keuzes gemaakt moeten zijn. Er rust geen auteursrecht op werken die te banaal of triviaal zijn of die louter ontstaan zijn door toeval.
De camera van de fotograaf werd gejat. De fotograaf had er vanaf dat moment geen controle meer over. Bovendien is het nooit zijn bedoeling geweest zijn camera af te staan aan de aap. Het was dus geen keuze van de fotograaf. Laat staan een creatieve.

Nou kun je misschien twisten over de keuzes van de aap. Maakte deze bewuste (creatieve) keuzes? Maar al zou dat zo zijn: de aap is geen mens, dus aan hem kan geen auteursrecht toekomen.

Geen aap? Leer dan alles over auteursrecht

Lees ook het bericht in The Telegraph

20140806-112201 PM-84121399.jpg

Over Charlotte

Charlotte Meindersma is ‘de social media jurist van Nederland’ en oprichter van Charlotte’s Law & Fine Prints. Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.