Alleen legale tweedehands e-books mogen verkocht worden

Mocht Tom Kabinet na het Kort Geding nog tweedehands e-books verkopen, van het Hof mag dat niet zo gemakkelijk. Alleen als ze kunnen waarborgen dat er geen auteursrechtelijke problemen zijn of ontstaan, mag Tom Kabinet tweedehands e-books verkopen. Voorlopig zijn de waarborgen die ze hebben niet voldoende.

Tweedehands e-books Tom Kabinet

Tom Kabinet mag voorlopig geen tweedehands e-books meer verkopen

Tom Kabinet kan niet voldoende waarborgen dat de boeken die via hun site verkocht worden a) legaal door verkoper zijn gekocht en b) niet al eens eerder door verkoper zijn verkocht en c) verkoper niet zelf een exemplaar houdt. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen dat de boeken legaal tweedehands verkocht worden. Een exemplaar, zoals met een papieren boek of in het geval van een e-book een licentie, mogen wel tweedehands verkocht worden. Er mogen alleen geen kopieën gemaakt en verkocht worden. Dat is precies wat het lastig maakt. Digitale bestanden heb je tenslotte zo gekopieerd. En hoe kun je nou controleren dat het exemplaar dat verkoper te koop aanbiedt, niet een exemplaar is dat hij van de buurvrouw op een USB-stick gekregen heeft? Omdat Tom Kabinet dit met het huidige systeem niet kan aantonen, mogen ze voorlopig geen tweedehands e-books meer verkopen.

indien Tom Kabinet er alsnog in zou slagen om voldoende effectieve maatregelen te nemen om illegaal verkregen e-books van haar website te weren zij zich tot de voorzieningenrechter kan wenden met het verzoek dit verbod op te heffen.

Geen verbod op verkoop tweedehands e-books

Er is echter geen verbod op de verkoop van tweedehands e-books. Volgens het hof is het simpelweg een bewijsprobleem. Hoe kun je aantonen dat een e-book legaal is gekocht en ook weer legaal verkocht wordt?
Daarnaast is nog de vraag of het UsedSoft arrest, een Europese uitspraak waarin werd gezegd dat software wel tweedehands verkocht mocht worden, zolang er maar 1 werkend exemplaar is, ook van toepassing is op e-books. Daar heeft het hof geen uitspraak over durven te doen. Volgens het hof moet er in een bodemprocedure maar vragen gesteld worden aan het Hof van Justitie EU.

Niet alle uitgevers zijn het met elkaar eens

Het NUV zegt alle uitgevers te vertegenwoordigen. Het NUV zou liever zien dat de verkoop van tweedehands e-books geheel verboden wordt. Onder meer omdat e-books goedkoper zijn dan papieren boeken. Maar niet alle uitgevers zijn het daar mee eens, of ze nu aangesloten zijn bij NUV of niet.
Sommige uitgevers denken moderner en pragmatischer. Ze begrijpen dat we niet meer om e-books heen kunnen en dat er praktisch mee omgesprongen moet worden. Op dit moment kun je niet op legale wijze tweedehands e-books kopen, terwijl je wel legaal tweedehands papieren boeken kunt kopen. Als je wil voorkomen dat e-books gratis aan elkaar worden doorgegeven en gekopieerd en er dus ‘illegaal’ wordt gedownload, zul je zelf met een oplossing moeten komen. Het legaal verkopen van tweedehands e-books is daarvoor een goede oplossing. Volgens Tom Kabinet zou het bewijsprobleem gedeeltelijk opgelost kunnen worden wanneer uitgevers mee zouden werken aan een (technische) oplossing.

Lees verder: uitspraak / Volkskrant / NU.nl

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Speak Your Mind

*